آفرين به شجاعت و مردانگي اين هموطن ما

اين مرد صالح اميري نام دارد و در راه مهاجرت به اروپا در مرز اروميه و تركيه يك همسفر و همراه اش كه او هم از افغانستان بود جانش را از دست ميدهد و اين هموطن ما از مرز اروميه الي تركيه پيكر جان باخته هموطنش رابه دوش ميكشد و تا تركيه ميرساند
! هنوز انسانيت زنده است


این مطلب دیروز مورخ 21 دسمبر در فیسبوک افغانهای سویدن نشر شد و تاکنون بیشتر از 14000 نفر آنرا مشاهده کرده وبیشترین کامنت های حمایتی و تشویقی رابه دنبال داشت 

 

منبع:خبر آزادLämna ett svar