!آطلاعیه

به اساس خواهش عده یی از دوستان  ، انجمن افغانها برای دید و بازدید روز عید سالون انگبی در تعمیر آ ، ب ، اف را از ساعت دوازده ظهر تا ساعت سه بعد از ظهر در اختیار دارد ، مقدم هموطنان عزیز مان را گرامی می دانیم.

زمان : روز یکشنبه موءرخ 29 نوامبر 2009

ABF, Sveavägen41…. مکانLämna ett svar