آشنایی با جناب سید جعفر حسینی عادلی نویسنده کتاب شهرداری [شاروالی ] کابل در چنبره مافیا

دیشب در برگشت از سفر دنمارک در استیشن ریل شهر مالمو ، من و حساس صاحب گرامی با جناب سید جعفر حسینی عادلی که با خانواده خود از المان به یکی از شهر سویدن سفر مینمود ، آشنا شدیم .
بعد از معرفی مختصر ، قصه های ما شروع شد و جناب عادلی قصه های جالب از وضعیت آشفته کشور و برخی جریان های سیاسی داشت . ایشان از خاطرات و کتاب ارزشمند شان در مورد شهرداری [ شاروالی ] کابل که بعنوان مدیر مسوول جریده ( بعد ها روزنامه ) « پامیر » ایفای وظیفه مینمود، سخنان بسیار جالب و شنیدنی داشت .
متن کامل کتاب را میتوانید در فارمات پي دی اف PDF مطالعه کنید:
اینک توجه تانرا به سخنان پیرامون این کتاب معطوف میدارم .
نسیم سحر

</div

آثار دیگر آقای سید حسین عادلی :

کتاب خاطرات : ثابت قدم . این کتاب را میتوانید در فارمات پی دی اف PDFدر زیر بخوانید:

sabet qadam-2Lämna ett svar