آزمایش روند ساده برای الحاق خانواده ها

 

اداره مهاجرت مودل ( مدل ) جدیدی را  ازمایش میکند که در برخی موارد از مصاحبه ها در سفارتخانه های سویدن در بررسی درخواست اقامت بخاطر الحاق خانواده ها صرفنظر شود .

سانا محمد میگوید که این اقدام( صدور اقامت  براساس پیوند خانوادگی  را) بسیار ساده میسازد ، وقتی اسناد نشان میدهد که اینها اطفال من اند ، چی نیازی میرود که اطفال برای مصاحبه به سفارت بروند .

 

برطبق مقررات جاری انهاییکه مستحق الحاق خانواده اند( مستحق اقامت براساس پیوند خانوادگی اند )  باید غرض انجام مصاحبه به یکی از سفارت های سویدن در خارج مراجعه نمایند. اما زمان انتظار برای مصاحبه ها در برخی از سفارتخانه ها  خیلی طولانی میباشد.بطور مثال زمان انتظار در سفارت سویدن در عمان کشور اردن  بیشتر از یکسال را دربرمیگیرد .  

حتی زمان انتظار اتخاذ تصمیم در اداره مهاجرت طولانی بوده و امروز تا بیشتر از دو سال را دربرمیگیردواگر زمان انتظار در سفارت را در نظر بگیریم این مدت به سه سال خواهد رسید، درحالیکه در قانون مدت اعظمی نه  ماه در نظر گرفته شده است . اکنون اداره مهاجرت میگوید که امیدوار است که در سالهای 2019 ویا 2020 این درخواستها طی نه ماه فیصله شوند.

درگزارشهای رادیوی سویدن از مشکلات در زمینه صحبت شده است. اندرش سوندکویست(Anders Sundquist  )، حقوقدان در بورد مشورتی برای پناهجویان و پناهندگان می­‌گوید که اداره­ مهاجرت برای دوسیه های اقامت براساس پیوند خانوادگی، اولویت قائل نیست بلکه بیشترین فعالیت خود را برای رسیدگی به تقاضا های متقاضیان پناهندگی، متمرکز مینمایدودلیل این تاخیر در بررسی را دلایل اقتصادی و مصارف زیاد برای دولت توصیف میکند.

هوکن یونسون(Håkan Jonsson ) مشاور حقوقی در اداره مهاجرت برای ایکوت واحد خیری رادیوی سویدن میگوید که آنها به دوسیه های پناهندگی در سویدن حق اولویت میدهند و وقت بیشترندارند که به بررسی دوسیه های اقامت براساس پیوند خانوادگی رسیدگی بپردازند یعنی حق اولویت به بررسی دوسیه های پناهندگی داده میشود.

گفتنی است که در گزارش آمده است که که امروز 70000 پناهنده منتظر تصمیم اداره مهاجرت درقسمت صدور اجازه­ اقامت براساس پیوند خانوادگی اند و اداره­ مهاجرت پیش­بینی می­کند در سال آینده90000 درخواست جدید در این زمینه به اداره مهاجرت خواهد رسید. بیشتر در زمینه در لینک زیر بخوانید:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6593428

 

 ترجمه و تلخیص از ن س

 Lämna ett svar