خانم نسیمه رزمیار ، سیاستمدار افغانتبار برای بار دوم وارد پارلمان فنلند گردید

خانم نسیمه رزمیار ، سیاستمدار افغانتبار برای بار دوم وارد پارلمان فنلند گردید . خانم رزمیاز عضو حزب سوسیال دموکراتهای فنلند در انتخابات پارلمانی فنلند که به روز یکشنبه مورخ دوم اپریل 2023برگذار شد ، با دریافت بیشتر از بیست هزار رای  به پارلمان فنلند برای بار دوم راه یافت. گفتنی است که خانم رزمیار بعد از ختم دوره اول عضویت در پارلمان فنلند بحیث معاون شاروالی هلسنکی از طرف حزب سوسیال دموکراتهای فنلند برگزیده شد و تاکنون دراین مقام اجرای وظیفه مینماید .
ادمین های سایت افغانها و فیسبوک افغانها این موفقیت بزرگ را برای خانم نسیمه رزمیار ، تمام اعضای خانواده گرامی رزمیار ، جامعه روشنفکری افغان‌ها و تمام افغان‌ها تبریک و تهنیت گفته موفقیتهای مزید برای خانم نسیمه رزمیار آرزو مینماید.
خانم رزمیار در فیسبوک خود از تمام کسانی که برایشان رای داده بود ، ابراز امتنان به شرح زیر مینماید :
«من از صمیم قلب از همه کسانی که یگانه رای خود را به من دادند تشکر می کنم! با وجود اینکه من سال ها درگیر سیاست بودم، احساس حمایت به این شکل ملموس همیشه عالی است. کار من دفعه بعد در پارلمان (Riksdag ) ادامه خواهد داشت. من همچنین از کرسی های اضافی سوسیال دموکرات ها در هلسینکی بسیار خوشحالم، به نمایندگان منتخب و همه کسانی که به ما رای دادند تبریک می گویم! 🌹
با این حال، نتیجه کلی ملی در انتخابات ناامید کننده است، علیرغم این واقعیت که حزب سوسیال دموکراتها (SDP ) یک دور نهایی فوق العاده خوب را تحت رهبری سنا مارین انجام داد. این بار برای مقام اول کافی نبود. پیروزی راست به معنای زمان های متفاوتی است که ما در دوران SDP زندگی می کردیم. ببینیم مذاکرات دولت در بهار طرفین را به کجا می برد. کار SDP به نفع ارزش ها در هر صورت ادامه خواهد داشت.»
لینک های مرتب :