Vill ändra lagen för barnens skull

Reaktionerna har varit starka idag efter Ekots rapportering om att antalet apatiska flyktingbarn nu ökar igen efter att tidigare ha minskat kraftigt. Både Folkpartiet och Vänsterpartiet vill ändra lagen så att barnens egna asylskäl bedöms individuellt

– Barn är inte bihang till sina föräldrar eller bara del av en familj. Barn har egna ayslskäl som individuellt måste prövas. Det stämmer också med internationell lagstiftning som Sverige är bundet av, säger Vänsterpartiledaren Lars Ohly.

Riktigt hur många apatiska barn det finns i Sverige är det ingen som vet. För fyra år sedan fanns det drygt 400 apatiska barn i Sverige, men i samband med en tillfällig lag mellan november 2005 och april 2006 som gjorde att många fick uppehållstillstånd försvann problemet nästan helt.

I dag finns åtminstone fler än tio familjer med apatiska barn i Sverige. Samtliga tio har fått besked om utvisning.

En av dem är en familj i Dalarna där båda sönerna är apatiska den ena är helt sängliggande.

– Han äter inte, dricker inte, pratar inte, säger pappan och suckar.

Henry Ascher, docent i barnmedicin vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, förklarar ökningen med att Migrationsverket blivit hårdare i sin bedömning av vilka som ska få stanna i Sverige. Oftast är det just beslutet om avvisning, i kombination med traumatiska minnen, som gör att barnen hamnar i apati.

Både Folkpartiet och Vänsterpartiet vill nu att lagen skrivs om så att Migrationsverket gör en individuell bedömning av varje barn som riskerar att utvisas. Det har de redan i dag rätt till enligt lag, men uppenbarligen behöver lagen förtydligas, säger Ulf Nilsson, talesperson för Folkpartiet i flyktingfrågor.

– Jag är övertygad om att man bör ändra lagen så att man tar hänsyn i större utsträckning till sådana saker som hur länge barnet vistats i Sverige och hur barnet kommer att ha möjlighet att fortsätta skolgång och så vidare när det skickas i väg annat land.

Men migrationsminister Tobias Billström, moderat, är i dagsläget inte intresserad av någon ny lag.

– Nu måste vi i stället så fort som möjligt arbetar för en mer rättssäker ordning och det gör ju regeringen, säger Tobias Billström.

Kan ni inte ändra ert arbete på något sätt?

—  Det är viktigt och angeläget att man nu ser till att hantera det här både på ett bra sätt medicinskt genom samverkan med Migrationsverket och sjukvården. Och sedan se till att man så fort som möjligt får besked om huruvida man får stanna i Sverige eller inte, säger Tobias Billström.

Andrea Hökerberg
andrera.hokerberg@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3017935Lämna ett svar