Väpnad konflikt råder i Mogadishu

I tre domar som offentliggjordes idag fastslår Migrationsöverdomstolen att det råder väpnad konflikt i Mogadishu i Somalia. Domarna kommer att leda till att alla asylsökande som kommer från Mogadishu får skydd i Sverige

Vi välkomnar domarna som ger både större tydlighet och möjlighet när det gäller somaliska medborgares förutsättningar att få skydd i Sverige, säger Migrationsverkets generaldirektör Dan Eliasson.

 

Migrationsverket kommer inom kort att kontakta de cirka 275 somaliska medborgare som har fått besked om att de inte får stanna i Sverige och ge de personerna möjlighet att få sin sak prövad igen i ljuset av Migrationsöverdomstolens domar. Därefter påbörjas handläggningen av ärendena och verket siktar på en så snabb handläggning som möjligt.

 

Bakgrunden till domarna är att migrationsdomstolarna tidigare gjorde olika bedömningar av säkerhetsläget i Somalia.

 

Hittills i år har 3835 personer från Somalia ansökt om asyl i Sverige. Idag  beviljas cirka 80 procent av de  personer som söker asyl från Somalia uppehållstillstånd i Sverige. Andelen asylsökande från Somalia som får skydd i Sverige kommer sannolikt att öka efter domen

http://www.migrationsverket.se/news/getArticle.do?ldid=10&id=85671

 

 

/Lämna ett svar