Vänsterpartiet KU-anmäler Billström

Vänsterpartiet anmäler nu migrationsminister Tobias Billström till konstitutionsutskottet. Partiet anser att Billström har ljugit för riksdagen om vad Sveriges återvändandeavtal med Irak innebär. Iraks migrationsminister sa till Ekot i går att Sverige bryter mot avtalet när man tvångsutvisar irakier

– Vi anmäler nu Tobias Billström till Konstitutionsutskottet för att han medvetet har ljugit för riksdagen och för den svenska allmänheten. Man anser inte från den irakiska regimens sida att det är rätt med några som helst tvångsavvisningar och när Tobias Billström säger att man är överens med Irak om att tvångsavvisningar kan genomföras så är det fullständigt oacceptabelt, säger Vänsterpartiets Kalle Larsson.

Ekot har tidigare berättat om att Sverige tvångsutvisar utsatta minoriteter till Irak, och att de nu befinner sig på flykt igen, i Iraks grannländer.

Sverige har slutit ett avtal med Irak för att irakier som vill återvända till sitt land ska kunna göra det under ordnade former.

Enligt migrationsminister Tobias Billström handlar avtalet också om att Sverige kan tvångsutvisa irakier som inte vill åka tillbaka, men i går sa Iraks migrationsminister Abdul Samad Rehman Sultan till Ekot att det inte stämmer, att avtalet enligt Irak bara gäller de som vill återvända frivilligt.

– Det finns ingen överenskommelse eller beslut om att med tvång utvisa någon irakisk medborgare till sitt hemland. Avtalet har slutits för att underlätta för de som frivilligt vill återvända. Det är det beslutet som tagits. Det finns ingen överenskommelse om tvångsutvisningar. Vi vill inte tvinga någon att återvända och accepterar inte heller att någon blir tvingad.

Vänsterpartiet kräver nu att avtalet sägs upp.

– I första hand är vårt mål att det här återtagandeavtalet sägs upp, därför att det är ju uppenbart att de två parterna som har slutit avtalet, Sverige och Irak, menar helt olika saker med innehållet i avtalet. Och vi vill också att Tobias Billströms uttalanden granskas av konstitutionsutskottet så att han kan prickas och få kritik för att han medvetet har ljugit för riksdagen och för den svenska allmänheten.

Nuri Kino
nuri.kino@gmail.com

Susan Ritzén
susan.ritzen@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3058450Lämna ett svar