Utlänningslagen anpassas till två EU-direktiv

Den 1 januari 2010 anpassas den svenska utlänningslagen för att uppfylla kraven i EU:s skyddsgrundsdirektiv och asylprocedurdirektiv. Den största förändringen för asylsökande är att olika former av statusförklaringar kommer att beviljas tillsammans med uppehållstillståndet

EU har antagit gemensamma asylregler för att öka rättigheterna för asylsökande i EU:s stater. Skyddsgrundsdirektivet innehåller bestämmelser om vilka personer som ska beviljas skydd som flyktingar eller skyddsbehövande i EU-länderna och vilka rättigheter dessa ska få inom EU. Asylprocedurdirektivet innehåller bestämmelser om hur asylprocessen ska gå till.
 
Flyktingar
För personer som får uppehållstillstånd som flyktingar (enligt Genèvekonventionen) innebär förändringarna av utlänningslagen att de slipper ansöka om flyktingförklaring. De kommer nu automatiskt att få flyktingstatusförklaring.
 
Skyddsbehövande
Den reviderade utlänningslagen delar upp skyddsbehövande i två kategorier — alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande. Den första kategorin får en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv. Den andra kategorin, de övriga skyddsbehövande, får en svensk statusförklaring som endast gäller i Sverige.
 
Synnerligen ömmande omständigheter
Dagens regler i utlänningslagen om synnerligen ömmande omständigheter kommer att finnas kvar efter nyår. En person som får uppehållstillstånd på grund av sådana omständigheter får ingen särskild statusförklaring.
 
Mer information
Mer information om de nya reglerna kommer att publiceras på denna webbplats den 1 januari under Skydd och asyl i Sverige, Asylregler.


Lämna ett svar