USA: Obama måste delge uppgifter om Bagram

Amnesty International, svenska sektionen

USA: Obama måste delge uppgifter om Bagram

2009-03-12 11:46

Den amerikanske federale domaren John Bates har begärt att senast den 11 mars få aktuell information från president Barack Obamas administration om fångarna på den amerikanska flygbasen Bagram i Afghanistan.

John Bates begärde redan i början av året att den förre presidenten George W Bush och hans regering skulle lämna ut uppgifter. Han ville veta antalet fångar, hur många som gripits utanför Afghanistan och hur många som är afghaner. Regeringen svarade med att hemligstämpla delar av uppgifterna.

Den enda organisation som fått tillträde till fångarna i Bagram är Röda Korset. Enligt siffror som organisationen offentliggjorde i slutet av februari finns omkring 550 fångar i lägret, vilket är färre än det antal som USA:s försvarsminister Robert Gates presenterade för den amerikanska senaten en månad tidigare. USA och dess allierade fortsätter med frihetsberövandena. Enligt de amerikanska styrkornas presstjänst har minst 120 ”stridande” gripits under januari och februari i år. Det är inte känt hur många av dessa, om några, har förts till Bagram eller kommer att transporteras dit.

Amnesty har uppmanat USA:s regering att vara öppen i frågan om Bagram, bland annat genom att förse domaren John Bates med alla de uppgifter som han begär och att offentliggöra dessa för allmänheten. Transparens är en förutsättning för såväl ansvarsutkrävande som fångarnas säkerhet. Barack Obama har själv sagt till sin regering att ”transparens främjar ansvarsutkrävande”. Vikten av transparens tydliggjordes bland annat för ungefär en månad sedan då den brittiska regeringen avslöjade att två personer år 2004 lämnats över till USA i Irak och att dessa sedan förts till Afghanistan där de fortfarande kvarhålls. Amnesty har bett USA att få uppgifter om de två och lyft frågan om agerandet skulle kunna innebära att USA gjort sig skyldig till krigsförbrytelser.

Amnesty riktar återigen krav på att fångarna i Bagram snarast ska ges tillgång till rättshjälp och få sina fall prövade i en oberoende domstol.

Författad av: Jasin Abdulssmed, praktikant Amnesty Press och Media

http://www.newsdesk.se/pressroom/amnesty_international__svenska_sektionen/pressrelease/view/usa-obama-maaste-delge-uppgifter-om-bagram-279049Lämna ett svar