UD avråder från resor till Afghanistan

Med hänsyn till rådande osäkra säkerhetsläge avråder Utrikesdepartementet från alla resor till Afghanistan

Svenska medborgare i Afghanistan erinras om den generella risken i hela landet för kidnappningar och andra terrordåd.

Den svenska ambassaden önskar vidare informera om att risken för sådana dåd bedöms ha ökat på senare tid och kan komma att utföras i Kabul i anslutning till firandet av ”Victory Day” den 28 april 2009. Alla svenska medborgare uppmanas därför att under perioden fr om. idag till den 30 april vidta särskilda säkerhetsåtgärder. Speciellt bör områden med stora folksamlingar samt regeringsbyggnader och hotell som tidigare varit utsatt för angrepp undvikas

http://65.55.153.121/att/GetAttachment.aspx?file=81271419-d067-4f00-99e4-65852efb5404.mht&ct=bWVzc2FnZS9yZmM4MjI_3d&name=U3ZlcmlnZXMgYW1iYXNzYWQgS2FidWwgLSBSZXNlaW5mb3JtYXRpb24gQWZnaGFuaXN0YW4ubWh0&inline=0&rfc=0&empty=False&imgsrc=&shared=1&hm__login=saharnasim31&hm__domain=hotmail.com&ip=10.1.106.117&d=d923&mf=0&hm__ts=Wed%2c%2022%20Jul%202009%2021%3a32%3a13%20GMT&hm__ha=01_0689946428f541dc14bd170eed26127052cc5b528470f000cfa1a63ba9b0b350&oneredir=1Lämna ett svar