Thage G Peterson om Afghanistan

2009-02-16 16:43

F d talmannen och försvarsministern Thage G. Peterson talade om Afghanistan i Katrineholm torsdagen den 12 februari 2009 (Kulturhuset Ängeln kl 14 och 18.).
Han framhöll särskilt:

”Sveriges möjligheter och förtroende att mäkla fred i konflikter på olika håll i världen håller på att fördärvas till följd av deltagandet i kriget i Afghanistan. Vår tvåhundraåriga fredsperiod med många aktiva mäklarinsatser har naggats i kanten. Respekten för Sveriges alliansfrihet och neutralitet har försvagats genom att Sverige blivit en part i kriget med NATO-emblemet på de svenska soldaternas uniformer.
Sverige är på väg att bli förbundet med krig istället för med fred. Tanklöst har Sverige gått i den amerikanska terroristbekämpningskampanjens fälla! Det är högst beklagligt och anmärkningsvärt att konsekvenserna av deltagandet i Afghanistankriget för Sveriges del med stridsutrustade fredsframtvingande militära trupper knappast alls har diskuterats eller ifrågasatts i vårt land. I USA, Frankrike, England och i flera andra länder går däremot diskussionens vågor höga om deras medverkan i kriget. Men i Sverige är det tyst som i graven.”
Ett par ljuspunkter i utvecklingen bör framhållas. President Obamas nya administration erkänner att USA alltför ensidigt har satsat på militära lösningar och för lite på sociala och humanitära insatser i Afghanistan.
Afghanistans egen president Karzai öppnade för några dagar sedan dörren för förhandlingar med talibanerna!
Thage G Peterson och Anders Ferm argumenterar också i en färsk artikel i LO-tidningen för en annan linje i Afghanistanfrågan:

http://www.lotidningen.se/?id_site=8&id_item=22034

Se även nytt nummer av tidskriften Afghanistan.Nu

http://www.afghanistan.nu/arkiv/anu109.pdfLämna ett svar