Sverige raggar utländsk arbetskraft

Arbetskraftsinvandringen till Sverige från länder utanför EU har ökat med 30 procent till drygt 14.000 personer, sen de förenklade reglerna infördes för ett för år sen

Och behovet av utländsk arbetskraft kommer att öka framöver, säger migrationsminister Tobias Billström, som är mycket nöjd idag.

– Jag tycker att det är mycket glädjande att vi bara efter ett år har kunnat se att den här reformen som vi genomförde med ett behovsstyrt arbetskraftsinvandringssystem har gett bra resultat. Det är många människor på svensk arbetsmarknad som har kunnat komma hit och fylla positioner som annars inte skulle ha blivit tagna och kanske dessutom bidragit till att skapa fler jobb. Ja, jag är nöjd så här långt, säger migrationsminister Tobias Billström till SR International.

Det är inte bara Sverige inom EU som har ett stort behov att söka arbetskraft utanför EU åren framöver när den europeiska befolkningen blir allt äldre och pensionärerna blir allt fler.

Men det är inte bara demografiska, åldersmässiga förändringar, som ökar behoven av arbetskraftsinvandring, säger Tobias Billström.

– Man ska inte glömma bort att så sent som 2007 hade Sverige ett behov av 20.000 byggnadsarbetare innan lågkonjunkturen kom. Vad händer när det vänder uppåt igen och vi har ett stort antal länder som behöver arbetskraft.  Arbetsförmedlingen säger att vi kommer att ha ett stort behov i olika sektorer redan till 2012, som vi inte kommer att klara av att fylla. Då kan de här nya reglerna för arbetskraftsinvandring vara ett verkligt viktigt verktyg för att konkurrera på en global arbetsmarknad om den bästa arbetskraften. Vi är ett litet land som måste slåss för att klara det här. Ytterst handlar det om välfärden i Sverige och den ekonomiska tillväxten.

I denna hårdnande konkurrens om arbetskraft från länder utanför EU så har Sverige ett regelverk som migrationsminister Tobias Billström ser är mer generöst än vad andra EU-länder många gånger kan erbjuda.

–  Ja, på vissa punkter är det definitivt det.Det har också varit regeringens avsikt eftersom vi ser detta som ett konkurrensverktyg. Vi ger t ex medföljande också rätt att arbeta i Sverige precis som den som först får arbetstillstånd.Det är en konkurrensfördel, eftersom många andra länder inte tillåter medföljande att få arbeta under arbetskraftsinvandrarens vistelse i landet.

Det är ifrån Thailand, Indien, Kina och Ukraina samt Turkiet som de flesta arbetskraftsinvandrarna har kommit. Men att locka hit andra EU-medborgare verkar inte vara lika lätt.

– Man måste ju säga att så långt har EU:s arbetsmarknad inte varit en succé. Det är inte så lätt att få människor att röra på sig. Och det är en fråga som vi har anledning att komma tillbaka till och diskutera mer, men vad vi kan se så är människor ifrån Thailand, Indien, Kina , Ukraina och Turkiet intresserade utav att röra på sig i vissa avseenden och kan fylla de luckor som finns på de svenska arbetsmarknaden och det tycker jag är bra, säger Billström, som nu tar hjälp av Svenska Institutet för att utomlands informera om möjligheterna att komma till Sverige och arbete.

På institutets webbplats har man byggt upp nya sidor kring att arbeta i Sverige och hur man skaffar sig ett jobb här.

Men det är inte meningen att Svenska Institutet ska bli en del av arbetsförmedlingen, säger som är Olle Wästberg är chef för detta statliga informationsorgan:

— Nej det blir vi inte, men däremot ska vi göra det vi alltid gjort – att tala om att Sverige är ett attraktivt land och ett attraktivt land för den som vill komma hit och arbeta.

Du skrev nyligen en debattartikel i Svenska Dagbladet där du pläderade för att Sverige måste attrahera en stor mängd arbetssökande för att vi ska klara vår välfärd. Är det helt givet och inte ifrågasatt?

– I grunden inte. Just nu har vi ett läge med en väldigt stor arbetslöshet , Men redan nästa år kommer en vändpunkt. Det är då fler som pensioneras än vad det kommer in nya på arbetsmarknaden för första gången i svensk historia. Och det här gapet kommer att växa och växa. Om vi tittar på hela Europa så kommer man om 40 år ha 40 miljoner färre människor i Europa om man inte gör någonting. Så alla försöker på något sätt attrahera ny arbetskraft säger Olle Wästberg, generaldirektör för Svenska Institutet.

Reporter: SR Internationals Göran Löwing  16/12 2009

// Sverige raggar utländsk arbetskraft

//Lämna ett svar