Stora förbättringar för Afghanistans kvinnor

Publicerat i dag. 11:29

Åtta år efter det USA-stödda kriget i Afghanistan, som resulterade i talibanregimens fall, har det skett stora förändringar i det afghanska samhället. Fler barn är någonsin går i skolan och kvinnor har fått en starkare ställning. Det konstaterar Svenska Afghanistankommittén i sin verksamhetsrapport

Afghanistan är ett splittrat land. Tjugo år av krig, korruption och maktmissbruk har gjort att folkets förtroende för makthavarna är lågt. Barnadödligheten i landet är bland de högsta i världen, endast 13 procent av befolkningen har tillgång till rent vatten och många dör till följd av undernäring. Men det arbete som president Hamid Karzai och hans regering påbörjade 2002 med att förbättra skola och sjukvård har gett resultat.

I dag går över sex miljoner barn i skolan, 36 procent är flickor. Under talibanregimen var det knappt en miljon barn som gick i skolan och endast ett fåtal var flickor.

– Det är en avsevärd förbättring men vi har långt kvar. Den största utmaningen är att utbilda fler kvinnliga lärare, säger Torbjörn Petterson, generalsekreterare i Svenska Afghanistankommittén.

Talibanregimens motstånd mot att låta flickor gå i skolan genomsyrar fortfarande landet, men enligt Torbjörn Petterson är det förhållandevis få, cirka tolv av Svenska Afghanistankommitténs tre hundra skolor, som stängts efter hot från talibaner. Han berättar att det har hänt att bybefolkningen gått in och medlat och övertalat talibanerna att inte stänga skolor.

– Ibland låter vi religion och ideologi överskugga det faktum att Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Att en flicka inte studerar kanske helt enkelt beror på att det inte finns någon skola i närheten. Man skickar inte iväg sitt barn till skolan om hon måste gå sju kilometer, säger Torbjörn Petterson.

Sjukvården för kvinnor i Afghanistan hör till de sämsta i världen. Mödravården har under många år varit näst intill obefintlig och många har dött då de inte fått tillräcklig vård. Genom den afghanska regeringens och Svenska Afghanistankommitténs arbete med att öka medvetenheten om kvinnors hälsa är det i dag fler som överlever. På två år har mödradödligheten i vissa områden minskat med 30 procent.

I provinsen Wardak i östra Afghanistan utbildar sig unga kvinnor till barnmorska. Sedan projektet påbörjades för fyra år sedan har 63 kvinnor tagit examen och 23 har nyligen påbörjat sin utbildning.

– För att skapa stabilitet måste man bygga upp det civila samhället. Genom att skicka ner 10 000 soldater ger man tvärtemot vad många tror inte signaler om fred utan kriget trappas tvärtom upp, säger Torbjörn Petterson.

 Lämna ett svar