Somalier största asylsökande gruppen

Somalier är nu den största asylgruppen i Sverige, enligt Migrationsverkets årsstatistik

Under 2009 sökte närmare 5 600 personer från Somalia asyl här, det är en ökning med 75 procent jämfört med året före.

Totalt sökte drygt 24 000 personer asyl i Sverige under förra året, ett hundratal färre än 2008. En dryg tredjedel av de asylsökande fick stanna.Lämna ett svar