Skriftlig fråga 2008/09:1125

 

den 5 augusti

Fråga

2008/09:1125 Kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m

Vi ser förkastliga lagar som försvårar levnadsvillkoren för många flickor och kvinnor i Afghanistan. Men också kvinnor som protesterar är viktiga för samhällsutvecklingen. Afghanska kvinnor som deltar i samhällsdebatten utsätts idag för stor fara. Sitara Achakzai som protesterade mot en ny lag dödades. Shinkai Karokhail, en kvinnlig parlamentariker, sa i en intervju, publicerad på sajten dailypress.com: ”Vi är inte längre en prioritet för presidenten eller det internationella samfundet.”. Hon har fått medhåll av Brad Adams, Human Rights Watch Asia. En FN-rapport som sammanställts av både internationella och inhemska människorättsorganisationer pekar på att kvinnorna de stora förlorarna i det afghanska samhället. Flickor och kvinnor situation kräver ökad fokus från omvärlden.

Såväl Sverige, EU och det internationella samfundet har ett ansvar för att vara aktiva i syfte att tillförsäkra flickor och kvinnor i Afghanistan deras mänskliga rättigheter. Utvecklingsbistånd är ett redskap i det arbetet. Men det är också viktigt att en politisk dialog om vilka krav som kan ställas på de afghanska beslutsfattarna kan föras innan det afghanska valet. Jag har också förväntningar på att utrikesminister Carl Bildt innan valet redovisar vilka politiska krav när det gäller flickors och kvinnors rättigheter som kommer att riktas mot beslutsfattare i Afghanistan efter valet.  

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är därför:

Vilka politiska krav kommer Sveriges regering att rikta efter valet när det gäller flickors och kvinnors mänskliga rättigheter i Afghanistan?

Inkom: 2009-08-05

mhtml:http://65.55.153.121/att/GetAttachment.aspx?file=d51584b9-607d-4a84-8bfa-f073584ecf91.mht&ct=bWVzc2FnZS9yZmM4MjI_3d&name=U2tyaWZ0bGlnLi4ubWh0&inline=0&rfc=0&empty=False&imgsrc=&hm__login=saharnasim31&hm__domain=hotmail.com&ip=10.1.106.117&d=d923&mf=0&hm__ts=Wed%2c%2005%20Aug%202009%2020%3a54%3a40%20GMT&hm__ha=01_8ef9cd163930e4bd3b6890e6ec44588c6df38c40f8733410d998e17155aecaa5&oneredir=1 Lämna ett svar