Risk för omskärelse asylskäl i Norge

Publicerad: 19 april 2009, 04.31. Senast ändrad: 19 april 2009, 04.33

Den norska utlänningsnämnden

 UNE låter afrikanska familjer stanna i Norge, trots att underinstansen UDI avslagit deras asylansökningar. Skälet är rädslan för att familjerna kommer att omskära döttrarna om de skickas tillbaka hem

UNE har omprövat 50 avslag som familjer med döttrar fått. De flesta kommer från Somalia och Eritrea, några är från Nigeria, Sudan och Mali,skriver Aftenposten.

Det är inte de asylsökande själva som har överklagat avvisningarna, UNE har tagit upp dem på eget bevåg. eftersom risken för omskärelse bedöms vara stor.

Många av familjerna har fått döttrar sedan de kom till Norge.

– I många av fallen rör det sig om familjer som fått flickorna efter det att de sökt asyl eller efter att UDI beslutat om avslag. I familjernas hemländer könsstypas flickorna i allmänhet innan de är tio år, säger Jan Olav Barstad vid UNE.

Regeringen har stramat åt asylpraxis när det gäller att bedöma risken för könsstympning. Men UNE anser sig snarare bunden av lagen om människorätt än av regeringens åsikter.

– Könsstympning är ett allvarligt övergrepp som strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. Därför har UNE grundat sin praxis på plikten att bedöma utifrån dessa, säger Barstad.

 Lämna ett svar