”Utvisad irakier riskerar inte tortyr”

Migrationsminister Tobias Billström kommenterar nu fallet med den irakier som regeringen beslutat ska avvisas till Irak. Migrationsverket skriver i ett tidigare beslut att det kan vara farligt för mannen att återvända. Men enligt

Migrationsminister Tobias Billström. Foto: Patrick Sörquist/Scanpix.

Irakisk man utvisas trots risk för hans liv (21 sept)

– Den bedömningen som regeringen och Migrationsöverdomstolen har gjort visar att det varken förelåg skäl att bevilja den här mannen uppehållstillstånd i Sverige eller några verkställighetshinder, det vill säga risk för tortyr eller förföljelse i hemlandet, säger Tobias Billström.

Som Ekot berättade i går säger den irakiske mannen själv att han fruktar för sitt liv om han skulle återvända till Irak. I sin asylansökan berättar han att han i Irak stod Saddam-regimen nära. Han var chaufför och livvakt åt Saddam Husseins familj.

Han arbetade också i en hemlig domstol där han deltog när fångar torterades, med den bakgrunden är han rädd att återvända.

Och personer med hans bakgrund löper hög risk att utsättas för förföljelse och våld i Irak, det säger Christer Zettergren, generalsekreterare för svenska Röda Korset,

– Tyvärr är det så att situationen i Irak enligt internationella Röda Korset-kommitén och våra kollegor i Irak så har det försämrats de senaste sex månaderna och respekten för mänskligt liv har minskat och det finns ett utbrett våld igen.

Den här mannen som det handlar om nu vilken risk finns det för honom om han skulle återvända till Irak, som du ser det?

– Som vi ser det så tillhör en person med den här bakgrunden en högriskgrupp för att utsättas för våld vid återvändandet. Det är helt klart, säger Christer Zettergren.

Migrationsverket litar på mannens berättelse och skriver i sitt beslut från 2006 att det inte går att utesluta att han riskerar ”sitt liv och sin person” om han återvänder till Irak.

Men Säpo har klassat mannen som en säkerhetsrisk och därför fick mannen ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. När han ansökte om permanent uppehållstillstånd beslutade alltså regeringen nu i somras att han inte får stanna i Sverige.

När det gäller säkerhetsärenden är det Säpo som hanterar avvisningen, men det är ännu oklart exakt när mannen ska avvisas.

Migrationsminister Tobias Billström tycker att det beslutet att avvisa den irakiske mannen var riktigt.

– Jag känner mig mycket trygg med det här beslutet. Vi har prövat omständigheterna noggrant från regeringens sida, vilket vi ska göra enligt lag. Och Migrationsöverdomstolen har dessutom gett sin bedömning i det här sammanhanget och jag ser ingen anledning att ifrågasätta den. Jag tror att vi fattade helt rätt beslut, säger Tobias Billström.

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3116253

 Lämna ett svar