”Dagen D i Afghanistan”

USA riktar ”svärdshugg” mot talibanerna i vad som beskrivs som marinkårens största expedition sedan Kuwaitkriget 1991

  

Strax efter midnatt lokal tid på torsdagen inledde USA sin mest omfattande offensiv mot talibanska upprorsstyrkor sedan den amerikanska invasionen av Afghanistan hösten 2001.

I skydd av mörkret inledde cirka 8.500 nyinsatta marinkårssoldater en luftlandsättningsoperation i den av talibaner kontrollerade dalgången längs Helmandfloden i södra Afghanistan.

Förtruppen på cirka 4.000 marinkårister och 650 afghanska soldater använde ett 50-tal stridsflygplan och helikoptrar för att besätta en rad utposter mellan byar och andra tättbefolkade områden. I dalgången odlas hälften av allt opium som produceras i hela världen och som förser talibanerna med deras största inkomstkälla.

Enligt den amerikanske befälhavaren brigadgeneral Lawrence Nicholson är operationens huvudsyfte – trots det offensiva upplägget – inte att spåra upp och döda så många talibankrigare som möjligt. I stället sägs det främst handla om att skydda civila afghaner och återupprätta viktiga samhällsfunktioner, som ett pålitligt polisväsende, skolor, sjukvård och domstolar.

– Vi gör det här på ett helt annat sätt än våra tidigare militära styrkor. Vi tänker vara nära folket. Vi tänker inte köra till jobbet. Vi tänker gå till jobbet, sade general Nicholson till massmedier vid den amerikanska militärbasen Camp Leatherneck strax innan offensiven inleddes.

Pakistan tillkännagav samtidigt att man ska förstärka sina trupper vid gränsen mot Afghanistan för att hindra talibaner från att fly undan den amerikanska Helmandoffensiven.

Den nya marinkårsoperationen ”Khanjar” (Svärdshugg) är USA:s första större upptrappning av Afghanistankriget sedan president Barack Obama beslöt att prioritera Afghanistan framför de gradvis avklingande oroligheterna i Irak. Orsakerna är flera.

I Helmandprovinsen har hittills mest undertaliga brittiska styrkor opererat, som inte har förmått göra mycket mer än att rikta defensiva motattacker mot talibanernas ständigt påträngande gerillastyrkor.

USA har samtidigt fått utstå växande afghansk och internationell kritik för att man ensidigt inriktat sig på att jaga talibaner med flygangrepp som medfört mängder av civila afghaners död – senast i maj då bombningar av en by ledde till hundratalet civila dödsoffer.

Obama bytte då ut USA:s högste befälhavare i Afghanistan som chefar över alla utländska styrkor där, inklusive Natostyrkan Isaf (International Security Assistance Force) i vilken också Sverige deltar med cirka 400 soldater.

Den nye överbefälhavaren Stanley McChrystal har upprepade gånger förklarat att man inte längre tillåter flygbombning talibanstyrkor som uppehåller sig i närheten av civila afghaner. I stället ska USA använda sig av marktrupper som håller sig utanför tätbefolkade områden men som ska hjälpa afghanerna att bygga upp ett fungerande civilt samhälle.

– Vårt fokus är inte talibanerna. Vårt fokus måste vara att få den afghanska regeringen och samhällsapparaten på fötterna, uttryckte sig general Nicholson inför sina trupper häromdagen.

– Vi kommer inte att mäta vår framgång efter hur många gånger er ammunition måste fyllas på. Vår framgång i den här omgivningen kräver återhållsamhet. Ni kommer att dricka mängder av te. Ni kommer att äta mängder av getkött. För att lära känna folket på marken.

Helmandoffensiven syftar inte minst till att skapa ett relativt lugn i landet inför presidentvalet den 20 augusti. Då väntas president Karzai bli omvald, men ha har fått utstå mycket kritik för att inte ha kunna upprätta lag och ordning i landet.

Ändå framstår ”Operation Svärdshugg” som påfallande offensivt inriktad. Den har av militära observatörer lite skämtsamt kallats ”Dagen D i Afghanistan” – en hänvisning till invasionen i Normandie 1944 som innebar början till slutet för Nazityskland.

Den amerikanska marinkåren har knappast någon alls erfarenhet av ”nationsbyggande” av civil karaktär – sådana uppgifter har man alltid tidigare avböjt. Marinkårens stolthet och tradition är att gå längst fram i militära offensiver, skjuta sig fram och upprätta tillfälliga stödposter tills dess andra, mer mångsidiga, militärförband nått fram.

USA har de senaste månaderna sänt bortåt 10.000 marinsoldater enbart till Helmand. Det är den hittills största vågen av en massiv styrkeuppbyggnad, beordrad av president Obama, som kommer att öka antalet USA-soldater i Afghanistan från 32.000 i början av året till 68.000 vid kommande årsskifte.

USA:s generalstabschef amiral Mike Mullen sade i en intervju med Washington Post på torsdagen att det i princip inte finns några gränser för hur stora resurser USA är berett att sätta in för att stabilisera Afghanistan.

Därtill bidrar andra länder med cirka 32.000 soldater i Natostyrkan Isaf som har mer karaktär av civil-militärt nationsbyggande. Många gissar, förväntar eller befarar nog nu att Isaf kommer att tvingas ta över när taggade amerikanska marinkårssoldater tycker sig ha gjort sitt.Lämna ett svar