برنامه هاي ” اودرزاده” که بعد از ده سال نشرگرديد

برنامه هاي ” اودرزاده ” که در سال 1996 تهيه شده بود ، بعد از ده سال در سايت انجمن پخش شد

غرض شنيدن برنامه هاي ” اودرزاده ” از ساخته هاي محترم عبداله شيوالي رئيس اسبق انجمن افغانهادر سويدن به لينک زير کليک کنيد

برنامه هاي راديويي ” اودرزاده ” بعد از ده سال آماده نشر در سايت گرديد.Lämna ett svar