Platser saknas när flyktingbarnen ökar

Publicerad: 30 maj 2009, 15.27

Antalet flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige ökar kraftigt. Men bara en av tre kommuner i landet tar emot barnen, vilket tvingar dem att bo långa perioder på trånga ankomstboenden där de egentligen bara ska vistas några dagar. Just nu saknas upp till 300 platser

För två år sedan kom 800 ensamkommande flyktingbarn till Sverige. I år räknar Migrationsverket med så många som 1500. Och ute i kommunerna saknas 150 platser plus ytterligare lika många till under året.

När de ensamma barnen och ungdomarna först anländer till Sverige så hamnar de på ett av fyra tillfälliga boenden som placerats bredvid de stora flygplatserna. Tanken är att de sedan snabbt ska slussas ut till andra kommuner som sedan 2006 har ansvaret för barnen.

Men endast ett 90-tal av landets 290 kommuner tar emot flyktingbarnen idag, vilket ger långa väntetider på ankomsthemmen. Och gör att beskedet om uppehållstillstånd dröjer.

Kristina Swiech, jurist på Rädda Barnen, oroar sig för att det gör en redan svår situation svårare för barnen.

–De hinner få vänner, börja skolan och få ett kontaktnät och så måste de än en gång bryta upp från en trygg miljö. De här uppbrotten är väldigt skadliga. Barnen är väldigt sårbara, i många fall kanske mamma eller farmor är kvar i hemlandet, säger hon.

MigrationsministerTobias Billström (M), som besökte ankomstboenden i Solna och Sigtuna igår, säger att de fungerar väl, men riskerar att bli trånga.

–Det är inte meningen att fyra kommuner ska ha hela ansvaret. Alla landets kommuner måste hjälpa till, det är en fråga om solidaritet, säger han.

Nu uppmanar han alla riksdagsledamöter från båda blocken att prata med sina hemkommuner och övertala dem att ta emot barnen. Och den ekonomiska krisen är ingen anledning till att säga nej, menar Billström.

–Det här är finansierat fullt ut av staten med en ganska generös ersättning.

Men Kristina Swiech på Rädda Barnen vill betona att det inte räcker med att vilken kommun som helst säger ja.

–Visst är bra att många tar emot, men det ideala för barnen är inte att alla tar varsitt barn utan att de hamnar där det finns kunskap och erfarenhet. Man måste se till att det finns bättre stöd och hjälp för kommunerna. Och se till att socialtjänstens utredningar blir bättre.

2007 hängde Migrationsverket ut kommuner som inte tog emot flyktingbarn. Generaldirektören Dan Eliasson sätter nu hårt mot hårt igen.

 –Kommer det inte mer platser måste jag driva hård opinion. Jag vill inte använda ordet hot, men jag utesluter inte modellen med uthängning igen.

Hannes Delling
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2979809.svd
 
###
Fakta

En klar majoritet av de 1500 barnen och ungdomarna som kommer till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare kommer från Somalia och Afghanistan.
De är oftast 16–17 år, men det är relativt vanligt även med 14–15-åringar. Yngre barn är ovanliga.
Tillfälliga ankomstboenden finns i Solna, Mölndal, Sigtuna och Malmö. Tanken är att de snart ska komma till ett gruppboende eller familjehem i en kommun där ansökan prövas.
61 procent får uppehållstillstånd. Snittet för ett besked är 114 dagar.
Bland kommunerna är det lika många allianstyrda som oppositionsstyrda som inte tar emot flyktingbarnen.
Källa: Migrationsverket

 

 
 


Lämna ett svar