Odling av afghanskt opium minskar

Afghanistans opieodling har minskat med 22 procent på ett år, enligt FN. Landet producerar mer än 90 procent av världens opium och hanteringen bidrar både till att finansiera talibanerna och till att korrumpera det afghanska statsbygget

En opiumanvändare förbereder rökning i en avlägsen region i Afghanistan. Foto: Julie Jacobson/Scanpix.

Att opievallmoodlingen i Afghanistan har minskat med 22 procent sedan förra året är goda nyheter. Men det tycks bero mer på marknadsfaktorer och överproduktion än på framgångsrik bekämpning av odling och hantering.

Afghanistan har helt enkelt producerat mer opium – och heroin, som utvinns ur opium – än världsmarknaden av missbrukare efterfrågar, så priserna har pressats neråt. Och afghanska bönder, som för två år sedan kunde tjäna tio gånger så mycket om de odlade opievallmo som om de hade odlat vete, tjänar nu bara tre gånger så mycket på vallmon. Så för många är det inte längre värt besväret och riskerna.

Ett program som britterna leder i södra Afghanistan, där bönder erbjuds utsäde för att odla vete i stället, tycks också ha haft viss effekt.

Den afghanska opie- och heroinhanteringen skapar korruption i en omfattning som undergräver hela byggandet av en afghansk statsapparat och bidrar till att finansiera både talibaner och andra väpnade grupper. Det finns uppskattningar som säger att talibanerna tar in minst 100 miljoner dollar om året från skatter på, och beskydd av, narkotikahanteringen.

Och även om opievallmoodlingen nu har minskat så varnar FN-rapporten i dag för det jättelika överskottslager som den afghanska överproduktionen av opium har skapat. Det kan, säger rapporten, finnas så mycket som motsvarande två års världsmarknadsefterfrågan i lager.

Det är värt ofattbara summor och kan finansiera både krig i Afghanistan och terrorism långt utanför landets gränser.

Agneta Ramberg
agneta.ramberg@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3072027Lämna ett svar