Nytt EU-kontor ska ge rättvis asylpolitik

Förslaget om ett gemensamt kontor är ett steg i EU:s ambition att harmonisera reglerna för asylsökande i unionen. Som läget är i dag varierar de kraftigt och vissa länder, som Sverige, är klart mer benägna att bevilja asyl än exempelvis Grekland.

Tanken med kontoret är bland annat att just hjälpa länder som Grekland och Spanien, som på grund av sitt geografiska läge varje år får ett stort inflöde av asylsökande. Dessa hamnar ofta i överfulla flyktinganläggningar med påvra förhållanden.

Enligt EU-kommissionens förslag, som lades fram den 18 februari, ska det gemensamma kontoret vara på plats nästa år och med tiden ha ett hundratal medarbetare.

 – Det här handlar om att ge stöd till det praktiska arbetet med asyl, sade EU-kommissionären med ansvar för asylpolitik, Jacques Barrot, vid en presskonferens.

I dag är det något slumpartat för asylsökande om de får uppehållstillstånd, beroende på i vilket EU-land de hamnar. I Sverige har en irakisk medborgare 71 procents chans att få skydd, medan chansen i andra länder bara är 2 procent.

Totalt sett tar Sverige emot runt 25 procent av de sökande, medan länder som Grekland och Slovakien tar emot mindre än 3 procent.

– Vi vill sätta stopp för de här skillnaderna och erbjuda de asylsökande garantier om att deras ansökningar behandlas så objektivt och samstämmigt som möjligt, sade Barrot.

Han kallade Sveriges asylpolitik för ”aktiv och dynamisk” och att det snarare än att begränsa den handlar om att andra länder ska närma sig samma standard.

Vid asylkontoret, vars säte ännu inte är bestämt, ska EU-länder kunna få råd om hur de ska hantera asylansökningar. Dessutom ska man ge utbildning i hur asylsökande prövas och tas emot. Här ska också stöd kunna ges när ett EU-land får en massiv tillströmning av asylsökande.

Kontoret kommer till att börja med att ha en budget på fem miljoner euro, den ökar till 15 miljoner euro 2013. Pengarna tas från den europeiska flyktingfonden.Lämna ett svar