Nya regler för förvar

Människor ska kunna placeras i förvar längre än sex månader, och vid ”nödsituationer” ska även förvaren få ersättas av reguljära fängesle. Detta föreslog Förvarsutredningen i måndags för migrationsminister Tobias Billström

Förra året gav EU-parlamentet alla medlemsländer direktiv om att anpassa sin förvars- och utvisningspolitik till det så kallade ”återvändandedirektivet”.

I måndags överlämnade utredare Anders Hagsgård och Anna Hjort Ööpik sina slutliga förslag för Sverige, till migrationsminister Tobias Billström. Bland annat föreslås att förvarstiden för människor ska kunna övergå sex månader utan att fallet klassas som ”i synnerliga skäl” som nu är huvudregel. Det ska räcka med att personen som ska förvarstas inte samarbetar.

Dessutom föreslår utredningen att lagarna måste anpassas efter de ”nödsituationer” som kan uppstå när förvar blir för trångbodda. De nuvarande reglerna om att förvarsintagna ska sitta i särskilt utformade lokaler ska då få åsidosättas och alternativ som kriminalvårdsanstalter, häkte eller polisarrest kan bli okej. Även nu gällande regler om att förvarsintagna familjer ska garanteras egna rum, kan vid dessa ”nödsituationer” sluta gälla.
Förvarsutredningen andra stora förslag är att avvisningsbeslut ska komma med ett förbud för att återresa till Sverige. Dessutom ska avvisningsbeslut kompletteras med en ”tidsfrist”; en bestämd tid som personen som väljer att resa frivilligt ska få på sig att lämna landet. Denna kan beroende på situation variera mellan sex och 30 dagar.

 Linus Kullving


Lämna ett svar