Migrationsverket felbedömer flyktingbarn

Migrationsverket vuxenförklarar ibland ensamkommande asylsökande barn som saknar pass eller andra dokument som visar deras ålder. Det sker utan ordentliga bevis och bryter mot FN:s barnkonvention

Migrationsverket. Foto: Scanpix.

Den kritiken kommer bland annat från ordföranden för Svenska barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn från Göteborg, Henry Ascher.

– De barn som jag har träffat på, där har det definitivt inte funnits några medicinska skäl till att ifrågasätta barnets uppgivna ålder.

Att vuxenförklara ett barn innebär att barnet förlorar rätten till god man och skolgång. Den personen behandlas som en vuxen asylsökande. Och den senaste tiden har Henry Ashcer blivit kontaktad av flera personer som jobbar med ensamkommande asylsökande barn såsom socialsekreterare som inte håller med i migrationsverkets bedömning.
 
.–Att beröva ett barn dess rätt till att vara barn är något oerhört och förfärligt och då ska man ha mycket på fötterna innan man gör det. I de fall jag har varit inblandad har de sagt att pojkarna är 19 år och det går aldrig att säga. Man måste ha ett spann på 2-3 år.

Maria Grundel jobbar på välkomsten som är en mottagningsverksamhet i Gunnared i Göteborg och där har man i år haft tre pojkar som blivit åldersbedömda som vuxna mot sitt nekande.

– De är förtvivlade för deras värld har rasat i samband med detta. Ja de mår jätte dåligt.

Och när beslutet väl är taget av Migrationsverket så går det inte att överklaga.

—Det finns ingen rättssäkerhet här när man från ena dagen till den enda kan gå från 15-19 år utan att man har möjlighet att ändra. Migrationsverket behöver inte bevisa något, men barnen måste det.

I Migrationsverkets årsredovisning från 2008 skriver myndigheten själv att det i dag inte finns något tillförlitligt sätt att åldersbedöma asylsökande barn. Fredrik Bengtsson, informatör på migrationsverket, menar att de gör så säkra och noggranna åldersbedömningar som går att göra.

– Problemet är att ingen kan fastställa en ålder så vi gör en bedömning och eftersom det är så svårt så friar vi hellre än fäller i de här ärendena.

Ungefär tre veckor tar en utredning som främst innefattar samtal med ungdomen säger Fredrik Bengtsson och det sker med personal som har så kallad barnkompetens, säger han. Han säger att man hellre friar än fäller, men några siffror på hur många barn som vuxenförklaras finns inte säger han.

– Nej, det finns det inte.

Varför inte?

– Det kanske man kan se som en brist, men så är det.

Enligt Fredrik Bengtsson ska man väga in åsikter från till exempel. socialsekreterare och andra som jobbat med barnen om sådana finns, men den erfarenheten har inte Maria Grundel på Välkomsten i Göteborg.

– Vi har inte blivit tillfrågade av migrationsverket i något fall, inte alls.

Sofia Boo, SR Sjuhärad
sofia.boo@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3240107Lämna ett svar