Migrationsverket bör inte få mindre makt

Migrationsminister Tobias Billström anser inte att Migrationsverket ska få mindre makt, med anledning av ett förslag från Folkpartiets integrationspolitiska grupp. Ett förslag är att Migrationsverket ska fråntas uppgiften att utse offentliga biträden åt asylsökande.

Migrationsminister Tobias Billström (M) vill istället att Migrationsverket ska fortsätta arbetet med att höja kvaliteten på de asylsökandes offentliga biträden.

– Den stora och viktiga frågan är att slå vakt om att förbättra kvalitén. Det är viktigt att det sker, för vi kan inte ha en situation där ombud till asylsökande håller en låg kvalité. Så låg kvalité att man i vissa fall inte skickar in papper i tid eller uppträder berusad i rättssalar, den typen av ombud måste bort.

– Därför är det viktigt att migrationsverket får ett stöd i arbetet med att förbättra kvaliteten på ombuden, och det upplever jag att de har från regeringen i sin helhet, säger Tobias Billström.

Migrationsminister Tobias Billström vill alltså att arbetet med att förbättra kvaliteten på de asylsökandes ombud ska fortsätta på Migrationsverket.

Han hänvisar till en utredning som påpekat att problemet är att kvaliteten måste höjas och går därmed emot förslaget från Folkpartiets integrationspolitiska grupp, som föreslår att Migrationsverket inte längre ska utse de offentliga biträdena till asylsökande utan att migrationsdomstolarna ska ta över ansvaret för detta.

Tobias Billström är också tveksam till ett annat förslag från Folkpartiet och integrationsminister Nyamko Sabuni som innebär att kommuner, företag och ideella organisationer skulle kunna ta över mottagandet av asylsökande från Migrationsverket.

Billström vill avvakta en utredning i frågan som nu är ute på remiss. Han säger också att han vill titta närmare på folkpartiets förslag.

– Jag tycker att det är bra att vi har en levande debatt kring de här frågorna, säger migrationsminister Tobias Billström.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=2707490

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.seLämna ett svar