Migrationsdomstolens beslut ett lotteri

Migrationsdomstolen i Stockholm får kritik för bristande rättsäkerhet. Enligt en granskning av nio domar från en och samma dag blir slutsatsen att liknande asylskäl kan leda till olika beslut i domstolen. Samtliga domar gäller irakier

En av experterna är advokaten Helene Westlund som har lång erfarenhet av asylrätt.

– Vad jag kan se är att personer med likartade skäl har fått olika bedömningar. En del har fått stanna andra har fått avslag på samma skäl.

Ekot har begärt ut alla domar som rör irakier och som den 18 september i år vid Migrationsdomstolen i Stockholm. I två av de nio fallen fick den asylsökande uppehållstillstånd – i de övriga blev det avslag.

Ekot har låtit fem experter på asylrätt granska alla nio domarna. En av experterna är Madelaine Seidlitz på Amnesty – och hon reagerar såhär efter att ha gått igenom domarna:

– Man kan se att det är omständigheter som är mycket lika varandra i ärendena, men där bedömningen i lika omständigheter leder till olika slutsatser. Det är bekymmersamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och för de enskilda individerna som får avslag på sina överklaganden.

De flesta som berörs av domarna är kristna, i ett av fallet tar domstolen fasta på religiös förföljelse som ett av skälen för uppehållstillstånd medan man i andra ärenden avfärdar religiös förföljelse och den asylsökande får avslag.

I det andra fallet där den asylsökande fick uppehållstillstånd hänvisar domstolen till hans tidigare arbete som polis och att han riskerar förföljelse i Irak. Andra sökande berättar också att de varit förföljda och blivit dödshotade på grund sitt tidigare arbete i Irak men får avslag.

Det finns flera möjliga förklaringar till att domstolen gjort så olika bedömningar i till synes väldigt likartade ärenden, säger juristen George Yanko.

– Det kan bero på vilken domare man har haft, hur asylskälen framlagts, vilken betoning som kommit fram genom biträdet, mycket svårt att svara på.

Advokaten Helene Westlund tycker att granskningen av de nio domarna visar att rättssäkerheten är satt ur spel när det inte går att förutse vem som kommer att få stanna och vem som kommer att avvisas.

– Det blir som ju ett lotteri för de asylsökande, säger advokaten Helene Westlund.

Nuri Kino
nuri.kino@sr.se

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3205070

Tove Svenonius
tove.svenonius@sr.seLämna ett svar