Lagen om migrationsdomstolar under översyn

Debatten om migrationsdomstolarna satts igång efter avslöjandet att migrationsdomstolen i Göteborg beviljat uppehållstillstånd för alla asylsökande som kommer från Mogadishu i Somalia, medan domstolarna i Malmö och Stockholm sagt nej till nästan alla Men Lars Gustafsson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Halland, som är mycket kritisk till domstolarnas olika bedömningar, säger att en översyn av lagen är redan på gång:

– ”Det pågår en sådan översyn och den ska lämna sitt betänkande här i juni månad, och i samband med detta förväntar man sig att frågan ska tas upp och problemet ska  rättas till” -säger Lars Gustafsson.

Migrationsdomstolen i Göteborg har de senaste tre månaderna, efter rapporter om ett förvärrat läge i Mogadishu, rivit upp beslut som Migrationsverkets tidigare fattat om ett tiotal somalier, och beviljat dem uppehållstillstånd.

Under samma period har Migrationsdomstolen i Stockholm beslutat att ett 50-tal av omkring 60 somalier från Mogadishu ska utvisas.

Domstolen i Malmö har fattat beslut i några fall och även där blev utslaget avvisning i de flesta fall.

Syftet med att införa de särskilda Migrationsdomstolarna och det nya beslutsordningen var att öka professionalismen och undvika skilda bedömningar.

Men i somaliernas fall verkar lagen brista. Eller finns det andra skäl? Lars Gustafsson tror att kunskapsnivån om asylsökandes situation i hemländerna måste förbättras i domstolarna och också hos de juridiska ombud som företräder asylsökande.

Kan då andra nationella eller etniska grupper drabbas av samma sak? Lars Gustafsson tvivlar inte på det med den nuvarande ordningen.

– ”Ja naturligtvis, det är inte avskilt enbart till somalier. Ju mer komplex  situationen är i det landet som människor kommer ifrån ju svårare blir att folk får likartade bedömning. Och därför menar jag att det är väldigt viktigt att man har kunskaper om det enskilda landet för att göra en riktig bedömning och att inte bli ett lotteri för den som söker asyl”, säger Lars Gustafsson ”.

Somalierna som har blivit drabbade av migrationsdomstolarnas avslag i Malmö och Stockholm har överklagat och inväntar nu på migrationsöverdomstolens bedömning.

Reporter: Alberico Lecchini

  • SR International


  • Lämna ett svar