Kunskap-Afghanistan

En fri/fred Afghanistan kan uppstå när folket har fått kunskapen om att alla människor är olika, även just i deras folkgrupp är varje individ unik för sig själ. Har männskligheten accepterat den här olikheten/unikheten så har man lyckats att få fred i vårt land/värld.

Det är väl många som klagar över det afghanska politiker att dem inte sköter sina jobb. Anledninagr kan vara många, de flesta klagar på att Afghanska politiker tar emot mutor…
Det är ju precis som den Afghnska utriksministern sa i Stockholm ”det är ett skam för afghanska politiker att inte ta emot mutor”.  Då uppstår frågan, vad beror det på att att dem flesta som jobbar i systemet använder sig av mutor? juste, svaret är att det beror på okunskapen, det beror på det dåliga situationen de befiinner sig i, det beror på att alla ger mutor för att handla snabbt.  

Andra frågan kan vara att, varför dem sköter inte sina jobb? juste, det beror på okunskapen, det beror på att dem inte värdesätter tiden, det beror på att dem blir tvingade av situationen att handla på det sättet som dem gör, trorts att dem vet att det är fel och kan få dåliga konsekvenser. det beror på att dem inte ser följden av det dem gör. dem tittar inte långt helt enkelt. 
  
Nu kan jag vända mig till er kritiker, Varför alla dessa kritik? varför tar ni inte steget för att förbättra landet? Är man kritiskt så betyder det att man har något bättre att komma med. Vad har ni för lösning för Afghanska politiker då? Vågar ni inte? eller har ni inte  kunskapen? vad är det ni är rädd för? Människan blir farlig när dem är helt övertyggade om att en vis handling är 100% rätt. Är ni övertyggade? eller är ni bara okunniga kritiker?
Min lösning på problemet i landet är,  att öka kunskapen bland medborgarna. hur så? Jag kan börja med mig själv, när jag vet att jag inte kan påverka andra, så kan jag säkert påverka mig själv. jag samlar så mycket kunskap som jag kan. för när jag har väl fått lite kunskap själv, så kan jag dela med andra med. annars, om jag är pank, så kan jag inte ge något till andra.
Dem flesta afghanska ungdommar som befinner sig i europa har börjat att arbtea och stjäna pengar. det är ju väl bra att ha pengar, men kunskap är viktigare. Dem som arbetar utan att utbilda sig först, kan inte använda sin tillgånger. Det är andra som arbetar med deras pengar. mvh/LomaniLämna ett svar