KD vill ge fler barn uppehållstillstånd

Kristdemokraterna kräver att lagen skrivs om så att det blir lättare för barn att få uppehållstillstånd i Sverige. Folkpartiet har redan tidigare tagit ställning för en lagändring så  nu har regeringsalliansen fått ytterligare en svårlöst flyktingfråga att ta itu med

– Nu har lagstiftningen varit igång ett antal år och nu finns det alltså prejudicerande domar och en praxis som utvecklar sig, som visar på att det är nödvändigt med en ändring. Vi vill slippa se de här nästan pinsamma och skamliga exemplen som framkommer, säger Kristdemokraternas talesperson i flyktingfrågor, Lars Gustafsson.

Vad tänker du på då?

– Ja, de här apatiska barnen som lever i ett vegetativt tillstånd och som ska skickas till länder där de aldrig har varit, med en annan religion och så vidare.

2006 gjordes den svenska flyktingpolitiken om i grunden. Vi fick en ordning med migrationsdomstolar, vars beslut går att överklaga, till exempel. Begreppet ”humanitära skäl” försvann ur lagtexten och nu står det att man kan få stanna i Sverige om det finns ”synnerligen ömmande omständigheter”.

Resultatet är att det har blivit svårare att få uppehållstillstånd. Nu senast har flera så kallat apatiska flyktingbarn avvisats.

Migrationsminister Tobias Billström har fortfarande inte tagit ställning i den här frågan.

– Vi håller just nu på att diskutera de här frågorna i alliansen och innan de diskussionerna är avslutade är det alldeles för tidigt för mig att, som migrationsminister, att ha en bestämd uppfattning om hur vi ska hantera den här frågan, säger Tobias Billström.

Allianspartierna har ännu så länge misslyckats med att komma överens när det gäller papperslösa flyktingars rätt till vård.

Även när det gäller det så kallade försörjningskravet, som innebär att den som har fått uppehållstillstånd i Sverige måste ha både jobb och bostad innan han eller hon får ta hit sin familj råder oenighet.

I båda fallen är det framför allt Folkpartiet och Kristdemokraterna som trycker på för en mer generös flyktingpolitik.

Nu vill man alltså även ändra lagen, så att det blir lättare för framför allt barn att få stanna i Sverige. Det säger Lars Gustafsson.

– Här riskerar vi att slå ut människor permanent, att skicka dem dit där barnen i alla fall kommer att lida väldigt stor skada och kanske till och med förvärrade situationer, säger Lars Gustafsson (KD).

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3141169Lämna ett svar