Karim Qasimi skulle ha avvisats till Afghanistan igår

Qasimi har suttit placerad vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i två månader på grund av bedömd självmordsbenägenhet

Samma dag som han skulle skrivad ut från psykiatrisk vård, försökte han begå självmord genom att skära sig i halsen. Polisen försökte föra honom direkt till häktet, men nekades detta av sjukvårdspersonalen, eftersom ”det sprutade blod” från hans hals. Detta framgår från uppgifter från Migrationsverkets anteckningar och sjukhusets patientjournaler. 
 
När Qasimi blivit omplåstrad fördes han till häktet i Göteborg.
 
Efter en tid fick Qasimi två läkarintyg, ett från psykiatriska vården vid Sahlgrenska sjukhuset och ett skrivet av chefsläkaren vid häktet i Göteborg. I läkarintygen bedöms att risken för att han skulle begå självmord vid en avvisning till Afghanistan bedömdes överhängande.
 
Häktesplaceringen överklagades till Migrationsdomstolen i Göteborg, som avslog ansökan. Beslut om placering av Qasimi i förvar kommer att överklagas till Migrationsöverdomstolen.
 
Hans avvisningsbeslut överklagades till Migrationsdomstolen i Göteborg, som fortfarande prövar ärendet. I överklagandet åberopar Qasimi sina två läkarintyg, en rapport från UNHCR och en från Förenta Nationernas Världshälsoorganisation (WHO) som visar att psykiatrisk vård i Afghanistan varken finns som begrepp elelr i praktiken. Qasimi åberopar även fem mål från Migratinsöverdomstolen till styrkande av att konstaterad livshotande psykisk sjukdom utgör hinder mot verkställighet av avvisning.
 
Samma dag som Qasimi skulle avvisas lämnade Afghanistans ambassadör i Oslo in en officiell diplomatisk protest till den svenska utrikesministern, justitieministern, Migrationsverkets generaldirektör. Ambassadören har även ringt ett antal ”andra personer” rörande Qasimis ärende. Den afghanska ambassadören har tillgång till Qasimis läkarintyg och hans överklagande avseende stoppandet av avvisningen.
 
Qasimi övertygade de poliser och den flygkapten som skulle föra honom till Afghanistan att han inom kort skulle ta sitt liv. Hans avvisning stoppades tillfälligt och han är åter på häktet i Göteborg.

T.MLämna ett svar