Kampen mot droghandel en del av kriget

I Afghanistan ser USA nu kampen mot heroinproduktion och droghandel som en del i kriget mot talibanerna. Men kampen mot heroinkungarna försvåras av att ministrar och andra människor nära president Karzai uppges vara inblandade i droghandeln

Vallmofält i Afghanistan. Foto: Abdul Khaliq/Scanpix.

Odling av afghanskt opium minskar (2sep

Det är ett stort bekymmer, säger Gil Kerlikowske, president Obamas främste drogbekämpare.

– Korruptionen inom Afghanistans regering är mycket oroande, säger Gil Kerlikowske.

Han kallas president Obamas drog-tsar och var i veckan på besök i Sverige. Inte mindre än 90 procent av heroinet i världen beräknas komma från Afghanistans opiumfält. Kampen mot heroinproduktionen har hittills gett klent resultat.

USA:s sändebud i Afghanistan, Richard Holbrooke beskrev det nyligen som ”det mest ineffektiva och slösaktiga program jag sett under mina 40 år i politiken”. Gil Kerlikowske håller med.

– Försöken att utrota opiumfälten har inte varit framgångsrika säger Gil Kerlikowske. Arbetet har varit ineffektivt och dessutom alienerat dom fattiga bönderna, säger han.

Många säger samma sak: att åtgärderna fått rakt motsatt effekt mot det som varit tänkt. De fattiga bönder som sett sina fält skövlas har drivits i famnen på talibanerna.

Så nu ändras hela anti-drogpolitiken i Afghanistan. Amerikanska och brittiska polismyndigheter samarbetar med Nato-styrkor. Målet är nu att finna och förstöra heroinlager och laboratorier. Och att hjälpa opiumodlare att byta till andra grödor än vallmo.

– Det är avgörande, det kanske är vete eller nåt annat som ska ersätta opiumvallmon, men bönderna måste kunna försörja sina familjer, säger Gil Kerlikowske.

Men det finns ytterligare en del i programmet som väckt stor debatt. Eftersom droghandeln anses finansiera talibanerna, så har misstänkta droghandlare nu utsetts till ”primära mål” och kan gripas eller dödas av militär – utan rättegång. Och jag frågar om Gil Kerlikowske inte ser det som ett problem.

– Programmet innebär också att misstänkta droghandlare kan gripas och utlämnas. Det är effektivt och bör utvecklas. När det gäller den militära delen så hänvisar jag till försvarsdepartementet, säger Gil Kerlikowske.

Staffan Sonning
staffan.sonning@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3304473Lämna ett svar