Flyktingförvar i Åstorp klart nästa år

Planerna för ett flyktingförvar i Åstorp fortskrider. Migrationsverket hoppas kunna börja använda de nya lokalerna till sommaren 2010

ÅSTORP. Migrationsverket har lämnat in en ansökan om plantillstånd för fastigheten Bulten, tidigare Eons lokaler, vid Malmövägen på Södra Industriområdet i Åstorp. En ny detaljplan ska upprättas för att ge möjlighet att skapa en förvarsanläggning för vuxna flyktingar som väntar på utvisning. I den gällande planen är fastigheten avsedd för industriändamål.

— Vi föreslår kommunstyrelsen att vi beviljar plantillstånd för detta, säger kommunalrådet Ronny Sandberg (S).

— Jag har pratat med samtliga företagare runt om och där är ingen som varit negativ till det här. Där är förstås vissa frågetecken, men lite mer liv och rörelse i området upplevs som positivt.

Migrationsverkets tidplan för bygget lyder kort och gott ”så fort som möjligt”, enligt Leif Schylström, byggnadsingenjör och expert i verkets lokalgrupp.

— Så fort detaljplanen kan ändras. Enligt stadsarkitekten kan ett beslut fattas i december i år, sedan är det ju en överklagandetid på tre veckor. Vi undersöker om det kan gå snabbare.

Förvaret ska kunna ta emot 50 personer från ett upptagningsområde som innefattar Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län. Fastighetens insida ska byggas om för att passa anläggningens behov, bland annat för att begränsa rörelsefriheten för de förvarstagna. Utomhus skapas rastgårdar och anläggningen kommer att helt omgärdas av en mur eller ett plank.

Byggtiden beräknas till åtta månader med ytterligare två månader för besiktningar, justeringar och möblering.

— Helst skulle vi vilja komma in i mitten av sommaren nästa år, det var vårt mål från början, men som det ser ut nu blir det nästa höst, säger Leif Schylström.

Stänger förvaret i Örkelljunga samtidigt med flytten?

— Vi kanske har öppet lite parallellt, de som jobbar där vill göra så, men det blir bara någon månad, säger Leif Schylström.

Personalen i det nya förvaret kommer att bestå av omkring 60 tillsvidareanställda, vilket välkomnas av kommunledningen.

— Det är en arbetsplats till i kommunen, det får vi inte glömma. Förvaret erbjuder andra typer av arbetsuppgifter och vi behöver en spridning av företag i kommunen, på det viset passar det bra in, säger Ronny Sandberg.

Jessika Jellbom jessika.jellbom@hd.se042-489 94 31

http://hd.se/astorp/2009/04/27/flyktingfoervar-i-aastorp-klart/Lämna ett svar