Flyktingar ska läras svenska värderingar

Det ska bli obligatoriskt för nyanlända flyktingar som får samhällsstöd att lära sig grunderna för det svenska samhället och vilka värderingar som styr det.
Det kommer regeringen att föreslå inom kort

Regeringen kommer inom kort att presentera en etableringsproposition, det vill säga reformer för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden och i samhället för nyanlända flyktingar, säger integrationsminister Nyamko Sabuni till TT.

Det gemensamma kittet
-För oss är det viktigt att det i den etableringsprocessen också ges samhällsinformation, både hur samhället fungerar och vilka värden som är det gemensamma kittet i samhället, de grundläggande mänskliga rättigheterna, barns rättigheter och jämställdhet.

-Det är en så viktig information att det är en obligatorisk del av det svenska utbildningssystemet, och då tycker jag att det är viktigt att även nyanlända får ta del av det genom samhällsorientering, säger Sabuni.

Prov eller inte?
Exakt hur det ska genomföras är inte klargjort, till exempel hur man ska visa att man tagit till sig informationen.

-Hur samhällsorienteringen läggs upp, om det kommer att vara en utbildningsform där man avlägger prov eller inte, det har vi ännu inte bestämt. Ett prov är inte det viktiga utan att man har tagit till sig kunskapen, säger Sabuni

http://svt.se/2.22620/1.1677454/flyktingar_ska_laras_svenska_varderingar&from=rss Lämna ett svar