Fler kommuner vill ta emot flyktingbarn

De senaste veckornas uppmärksamhet på flyktingbarn som kommer ensamma till Sverige har lett till att Migrationsverket nu märkt en helt ny inställning bland landets kommuner

Kommunerna hör av sig mer än tidigare för att diskutera frågan. Det säger Jonas Doll, som arbetar med överenskommelser på Migrationsverket.

– Det känns väldigt påtagligt, säger han.

Är det fler som har valt att skriva överenskommelser med er också den senaste tiden?

– Vi kan inte göra en sådan enkel korrelation än så länge. Det är ändå väldigt kort tid. Det som vi kan se är att den starka fokusering och det tryck som finns i frågan gör att många kommuner nu tar upp frågan igen. Sedan är det alltid en process innan man kommer till att skriva överenskommelserna. Där är vi just nu, att processerna pågår, säger Jonas Doll.

De senaste veckorna har tv, radio och tidningar rapporterat om den skriande bristen på platser för de ensamkommande flyktingbarnen.

Alldeles för få kommuner har tecknat avtal om att ta hand om barnen, och det har lett till att runt 500 barn väntar i tillfälliga boenden på några få orter i landet.

Frågan om flyktingbarnen blev extra laddad efter att kommunledningen i Vellinge i Skåne protesterade mot att Malmö kommun ville öppna ett tillfälligt boende för flyktingungdomar i ett vandrarhem i Vellinge.

Är kommunerna rädda för att få stämpeln som flyktingfientliga efter den senaste tidens debatt om Vellinge?

– Nej, jag upplever inte att det är det som är saken här. Det är snarare så att man nu med all tydlighet inser hur allvarligt situationen är. Vi står inför en kris och inför ett möjligt sammanbrott av systemet. Då ser man allvaret och då reagerar man, säger Jonas Doll på Migrationsverket.

I dagsläget har Migrationsverket överenskommelser med runt 100 kommuner i landet om att ta emot ensamma flyktingbarn.

Runt 25 av kommunerna har avtal som löper ut inom kort, men myndigheten räknar med att de kommunerna ska förnya sina avtal.

Eftersom prognosen är att det kommer att komma ungefär 2 400 ensamma asylsökande barn och ungdomar nästa år, måste det skakas fram ytterligare 1 000 platser för de här barnen.

– Hur många kommuner det kommer att fördela sig på återstår att se, men det är vad vi behöver för att klara situationen, säger Jonas Doll på Migrationsverket.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3253856Lämna ett svar