Fler flyktingar bland asylsökande

Antalet människor som söker asyl i Sverige fortsätter att minska. Samtidigt ökar oförklarligt och snabbt andelen sökande som beviljas en fullvärdig asyl enligt FN:s konventioner

Av alla de drygt 1,1 miljoner asylsökande som fått någon form av uppehållstillstånd i Sverige mellan 1980 och 2008 har enbart 2,2 procent beviljats en fullfjädrad asyl enligt Genèvekonventionen.

En sådan flyktingförklaring berättigar bland annat till en bättre sorts passhandling, som gör att flyktingen slipper söka visum till många länder vid resor utanför Sverige.

Flyktingar kan också söka svenskt medborgarskap fyra år efter asylbeskedet, mot fem år för dem som exempelvis beviljas uppehållstillstånd på grund av andra skyddsskäl eller av så kallade synnerligen ömmande omständigheter.

Men nu ökar andelen flyktingar bland dem som söker asyl i Sverige, visar Migrationsverkets senaste kvartalsstatistik.

Andelen som förklarades som flyktingar bland dem som beviljades uppehållstillstånd 2006 var 5 procent. 2007 ökade andelen till 6 procent, och så plötsligt ökade andelen 2008 till 17,2 procent.

Det första kvartalet 2009 ökade andelen ytterligare, nu till 21,4 procent.

Samtidigt närapå fördubblades det faktiska antalet flyktingar under första kvartalet i år jämfört med i fjol, från 275 till 432 personer.

– Det här är en mycket intressant iakttagelse, men jag har tyvärr inget svar på hur det kommer sig, säger Eugene Palmér, chef för asylprövningen vid Migrationsverket.

– Jag kan försäkra att det inte utgått några påbud från mitt håll om att öka andelen flyktingförklaringar. Vår uppgift är att göra en rättssäker prövning och följa lagen. Internationellt sett har vi haft få flyktingförklaringar i Sverige, så vi kanske borde forska vidare i det här, säger Palmér.

Samtidigt fortsätter antalet asylsökande i Sverige att minska. Första kvartalet i år var de 27 procent färre än i fjol, eller totalt 5 117 personer. Flest kommer nu från Somalia, sedan läget i Irak stabiliserats. Totalt beviljas omkring 23 procent av de sökande någon form av uppehållstillstånd.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/fler-flyktingar-bland-asylsokande-1.844706Lämna ett svar