Fler afghaner kan få stanna i Sverige

Det ökande våldet i Afghanistan har fått Migrationsverket att anta nya riktlinjer som ökar möjligheten för afghanska flyktingar att få stanna i Sverige.

Civila i Afghanistan. Foto: Bela Szandelszky/Scanpix.

Det ökande våldet i Afghanistan har fått Migrationsverket att anta nya riktlinjer som ökar möjligheten för afghanska flyktingar att få stanna i Sverige.

– Tidigare gjorde vi bedömningen att det rådde inre väpnade konflikter i sex provinser i Afghanistan. Den nya bedömningen innebär att vi anser att det föreligger inre väpnade konflikt i tio provinser, säger Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket.

Migrationsverkets nya beskrivning av situationen i Afghanistan talar också om ytterligare 18 provinser i landet där svåra motsättningar mellan olika grupperingar råder.

Rättskyddet i Afghanistan bedöms vara under all kritik. I Migrationsverkets ställningstagande talas om utbredd korruption och att kvinnor som anmäler övergrepp riskerar att utsättas för ytterligare övergrepp av myndighetspersoner.

Situationen i landet har blivit allt sämre, säger Mikael Ribbenvik.

– Säkerhetssituationen har försämrats.

Vad kommer det här att få för praktiska konsekvenser för asylsökande från Afghanistan – flyktingar i Sverige?

 – Det är fortfarande en individuell bedömning. Varje individs ärende prövas för sig. Men det är klart att det kan innebära att fler kan få stanna, men det beror helt och hållet på vilka skäl man åberopar.

Nasim Sahar flydde till Sverige från Afghanistan i mitten av 90-talet. Han kör taxi och är vice ordförande i Afghanska föreningen i Sverige.

Han är bekymrad av utvecklingen i Afghanistan sedan valet i fjol.

– Det råder laglöshet i Afghanistan och det är nästan kaos. Narkotikamaffian och krigsherrarna har makten och man måste bygga en rättstat men det är en lång resa kvar.

Nasim Sahar välkomnar Migrationsverkets nya bedömning. Den är nödvändig, säger han, och mycket talar för att fler afghaner kommer att behöva fly utomlands de närmaste månaderna.

Ifjol ökade antalet asylsökande från Afghanistan kraftigt och den utvecklingen har fortsatt även hittills i år.

Mikael Ribbenvik på Migrationsverket tror att situationen i Afghanistan kommer att fortsätta försämras.

– Vi har den aviserade truppförstärkningen från USA och andra länder som förmodligen kommer att påverka säkerhetsläget också. Sedan har vi den instabila situationen efter valet.

Så du menar att truppförstärkningarna faktiskt kan öka osäkerheten för många afghaner?

– Trupperna sänds ju till Afghanistan för att göra någonting. Det är inte så långsökt att tro att striderna kommer att öka i intensitet under tiden som det kommer att finna fler soldater.

I fjol ansökte 1 694 personer från Afghanistan asyl i Sverige. 7 av 10 asylprövningar ifjol gällande Afghanistan ledde till att den asylsökande fick stanna i Sverige.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se

 http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3415271Lämna ett svar