Få asylsökande får arbetstillstånd – trots nya lagen

Den nya lagen om arbetskraftsinvandring har gett asylsökande en andra chans att få stanna i Sverige. Men bara 29 procent av deras ansökningar har beviljats. En mycket låg siffra om man jämför med övriga grupper som sökt om arbetstillstånd i Sverige

Det har gått drygt ett halvår sedan regeringen införde nya regler för arbetskraftsinvandring, och de första utvärderingarna börjar nu komma. För många som fått avslag på sin asylansökan tändes ett nytt hopp om att få stanna i Sverige, bara de kunde visa upp att de haft arbete i ett halvår, samt blivit lovade arbete ett år framåt. Men hittills har resultatet varit blygsamt. Av de 633 ärenden som avgjorts har enbart 182 fått tillstånd att stanna kvar och jobba efter att asylärendet avslutats. Det innebär att enbart 29 procent har blivit godkända som arbetskraftsinvandrare. Det är en låg siffra om man jämför med övriga grupper. För 91 procent av alla som ansökt om att få arbeta i Sverige har fått ja på sin förfrågan. Flyktingpastorn är besviken – Jag trodde mer på den här lagen, säger Bengt Sjöberg, flyktingpastor i Filipstad, som har hjälpt till i flera ärenden där avvisade flyktingar ansökt om att få arbetstillstånd. – Jag trodde inte att det skulle vara så byråkratiskt, och att de som verkligen hade ett jobb skulle få stanna. Men i alla de fall som jag har stött på så har ansökningarna misslyckats, säger han. Istället verkar den nya lagen vara skräddarsydd för indiska dataexperter. För när Migrationsverket redovisar sina siffror konstaterar de att den gruppen sticker ut i sammanhanget. Drygt 13 000 personer har beviljats arbetstillstånd i Sverige sedan den nya lagen om arbetskraftsinvandring trädde i kraft den 15 december 2008. Drygt 1 500 av dem som kommit till Sverige är indier, och nästan uteslutande handlar det om högutbildade dataspecialister, eller människor med andra yrken som kräver specialkompetens.De flesta kommer från ThailandMen långt ifrån alla gästarbetare är indier. Den numerärt största gruppen av arbetskraftsinvandrare är från Thailand, som i huvudsak kommer till Sverige under sommaren för att plocka bär. Drygt 6 000 thailändare har fått bifall på sin ansökan om att få komma till Sverige för att arbeta.En annan stor grupp som kommer till Sverige för att arbete beviljats är anhöriga, som utgör ungefär 1 600 personer av de 13 000. De som får arbetstillstånd är välkomna att bo i Sverige under en begränsad tid, och tillståndet måste förnyas efter hand. Efter ett antal år går det att ansöka om permanent uppehållstillstånd.
Jacob Zetterman
Frilansjournalist
Jacob Zettermanjacob.zettermandagen.se


Lämna ett svar