Dokument Lifos 21631

Information on people reclaiming their land or property after returning to Afghanistan, having spent years away from the country

 

Irländska Refugee Documentation Centre (RDC) har den 6 oktober 2009 sammanställt information om äganderätt till mark eller egendom efter återvändande till Afghanistan.

Länk till externt dokument: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4ad5863013.pdfLämna ett svar