Dialog mellan kulturer!

Många familjer som kommer ändra länder, mest de som kommer från Afghanistan kan inte acceptera Sveriges system med lagar om jämställhet och männsliga rättigheter.De vill fortvarande gå med sin eget system ex: de tvingar sina döttrar att gifta sig med sin släkt och att mannen ska komma till sverige eller vill göra större sin familjträd.
Och många invandra tjejer hamnar i dåligt sitvation.
Jag har en idé att ta reda på den här orättvisa händelser.
Jag vill öppna en projekt, utbilda föräldrar om Sveriges system och regler, för dem som kommer ny till Sverige. För de har blandad religion och kultur/tradition. Så de kan ske ske förändringar i framtiden. Är det rätt eller fel som de gör? För att ingen har försökt att förklara elller öppnat upp för en dialog. Ingen som har visat att de blandar religion och tardition. Så många utländska tjejer/killar dör av sin familjens skull.
Det händer inte bara med afghaner, det händer med den andra internationella länder också så vill jag samla ungdomar och diskutera om den här problemet och vi vill prata med föräldrar, diskutera med dem och vill visa bra vägar för dem ! Och vi kan ha den här utbildningen i alla Sveriges städer, tills de förstår!
1/Lära oss hur man diskuterar/samtalar bra
2/ Utbildning i männskliga rättigheter.
och förberedelse inför mötet med föräldrar.
3/Skapa en möteskväll med föräldrar – lyssna på hur dom tänker.
Lyssna på hur ungdomar tänker
4/ Disskutera tillsammans
5/ Sveriges regler och lagar, berätta för föräldrar.Lämna ett svar