Country of Origin Information Report. Afghanistan. February 2009

Omfattande rapport från brittiska Home Office, Border & Immigration Agency. Rapporten innehåller basfakta och information om politik, lagstiftning, mänskliga rättigheter, sjukvård och särskilt utsatta grupper. Dokumentet är daterat 18 februari 2009 Länk till externt dokument: http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/49a25cc12.pdf .Lämna ett svar