Billström förstår inte vad som är så hemskt

Kristdemokraterna i riksdagen är på väg att göra revolt mot alliansregeringens nya och hårdare regler för anhöriginvandring.

”Jag tror att riksdagsgruppen får väldigt svårt att svälja det här med den etablerade familjen som redan finns innan, där man har små barn”, säger Lars Gustafsson, Kristdemokraternas talesman i migrationsfrågor, till ­Radioekot.

Ja, vem har inte svårt att svälja försörjningskravet?

På beställning av migrationsministern, moderaten Tobias Billström, föreslår lagmannen Erik Lempert att bara asylsökande som har både bostad och minst 4 374 kronor kvar att leva på i månaden ska få ta hit sina anhöriga.

Vissa undantag görs. Flyktingar enligt Genèvekonventionen, personer som flyr undan krig eller väpnad konflikt, och ensamma flyktingbarn behöver inte leva upp till försörjningskravet. Men de nya reglerna innebär ändå att barn kan få vänta i upp till fyra år i hemlandet innan de får återförenas med sina föräldrar i Sverige.

Tobias Billström förstår inte vad som är så hemskt med det. Han säger att förslaget ser till barns bästa:

”De barnen som kommer, kommer att komma till ordnade förhållanden och det har hela tiden varit den bärande punkten i den här diskussionen.”

Den svenska migrationsministern hävdar alltså att det är bättre för barn att inte vara med sina föräldrar, än att vara med dem i kris. Han vill hålla kvar barn i länder deras föräldrar flyr ifrån. Man kan undra om Billström skulle resonera likadant om barn i sin närhet?

Flera tunga remissinstanser är djupt kritiska till försörjningskravet, visar en genomgång i Dagens Nyheter. Migrationsverket avvisar ­hela förslaget.

”Det är olämpligt att föräldrar med barn inte undantas från försörjningskravet, som är svårförenligt med de tankar om familjens sammanhållning som finns i Europakonventionen”, säger generaldirektören Dan Eliasson.

Barnombudsmannen, Röda Korset och Amnesty understryker att förslaget inte tar hänsyn till barns bästa. Anneli Hulthén och Ilmar Reepalu, socialdemokratiska kommunalråd i Göteborg och Malmö, skriver att försörjningskravet bryter mot FN:s barnkonvention. Socialstyrelsen påpekar att fyra år ”är en mycket lång tid i ett barns liv”.

Flera remissinstanser ifrågasätter att försörjningskravet ökar integrationen. Arbets­förmedlingen skriver att oro för familjemedlemmar tvärtom kan ha en starkt negativ inverkan på människors förmåga att skaffa arbete.

Tobias Billström vill inte göra den svenska asylpolitiken bättre. Han vill göra den hårdare. Nu drabbar det flyktingbarnen. Om Kristdemokraterna vågar revoltera mot försörjningskravet har de både myndigheter och människorättsorganisationer i ryggen.

Solidariteten lever än.

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/asapetersen/article4624345.abLämna ett svar