Avvisade egyptier får inte komma hit

De två egyptier som blev avvisade från Sverige till Egypten med ett CIA-plan för åtta år sedan får inte uppehållstillstånd i Sverige. I dag avslog regeringen överklagandena från Mohammed Alzery och Ahmed Agiza

Att regeringen säger att det finns synnerliga skäl att inte bevilja uppehållstillstånd, betyder att den svenska säkerhetspolisen och regeringen anser att samma säkerhetsmässiga skäl att säga nej till uppehållstillstånd som fanns 2001 kvarstår nu. Annorlunda uttryckt att det fortfarande finns terrormisstankar mot de båda männen.

Alzery och Agiza har båda fått runt tre miljoner kronor var i skadestånd för den behandling de utsattes för i samband med avvisningen från Sverige.

De båda egyptierna avvisades från Sverige under mycket förnedrande former, sedan den dåvarande socialdemokratiska regeringen utverkat en garanti från Egypten, som senare blev hårt kritiserad även den, om att männen inte skulle torteras.

Alzery och Agiza fängslades vid ankomsten till Egypten. Agiza dömdes i militärdomstol till 25 års fängelse, ett straff som senare sänktes till 15 år.

Alzery satt fängslad fram till oktober 2003 då han frigavs utan att ha åtalats. Det finns flera uppgifter om att de båda männen har torterats i fängelset.

Avvisningen av egyptierna har kritiserats på många håll – av Riksdagens konstitutionsutskott, av Europarådet och olika FN-kommittéer.

I efterhand har också den dåvarande socialdemokratiske justitieministern Thomas Bodström anslutit sig till kritikerna av hur avvisningen genomfördes.

2007 upphävde den nuvarande regeringen avvisningsbeslutet, med hänvisning till hur avvisningen gått till. Därefter har egypterna förnyat sin ansökan om uppehållstillstånd, men regeringen sa nej till den idag.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3250704

 Lämna ett svar