Asylsökande barns rätt stärks

Regeringen kommer att vidta flera åtgärder för att stärka asylsökande barns rättigheter

Det skriver migrationsminister Tobias Billström (M) och övriga allianspartier på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Bland annat ska det bli lättare för personer som har fått avslag på sin asylansökan, men har barn i Sverige, att få söka tillstånd inifrån Sverige.

Meningen är att reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2010.

Dessutom får Migrationsverket i uppdrag att kartlägga hur utlänningslagens skrivning om synnerligt ömmande omständigheter används när det gäller barn.

Är tolkningen och tillämpningen för snäv måste bestämmelserna ändras, skriver Billström.

Vidare får den redan pågående Målutredningen i uppdrag att se över om Migrationsöverdomstolen av rättssäkerhetsskäl ska ges en vidare roll än i dag och kunna ändra i Migrationsdomstolarnas domar.

Rapport

 

http://svtplay.se/v/1771043/starkta_rattigheter_for_asylbarn 

http://svt.se/2.22620/1.1771072/asylsokande_barns_ratt_starks?lid=senasteNytt_275216&lpos=rubrik_1771072

 Lämna ett svar