Asylsökande barns rätt ska utredas

Migrationsverket ska kartlägga hur utlänningslagens skrivning om synnerligen ömmande omständigheter tillämpas när det gäller barn. Det skriver migrationsminister Tobias Billström i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt

Migrationsminister Tobias Billström. Foto: Patrick Sörquist/Scanpix.

Därmed går han de kritiker av den nya utlänningslagen som finns i den egna alliansen till mötes.

Såväl folkpartister som kristdemokrater har flera gånger fört fram krav på att lagen måste formuleras om för att barnet bästa ska väga tyngre i asylprocessen. Enligt flera kritiker innebär skrivningen om synnerligen ömmande omständigheter att det har blivit svårare att få uppehållstillstånd i Sverige.

Skulle det visa sig att lagen tillämpas och tolkas snävare än vad som var avsett måste bestämmelserna ändras, skriver Tobias Billström i SvD.

Det var i samband med att den nya utlänningslagen infördes 2006 som begreppet humanitära skäl ersattes med skrivningen särskilt ömmande omständigheter.

Tanken är att dessa omständigheter i undantagsfall ska kunna leda till uppehållstillstånd när det inte finns några skyddsgrunder men där man i en samlad bedömning ger uppehållstillstånd efter att ha tagit hänsyn till framförallt den asylsökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet.

Begreppet synnerligen ömmande omständigheter har blivit särskilt uppmärksammat på senare tid i samband med att de apatiska barnen har blivit allt fler och att flera av dem har fått utvisningsbeslut trots att de är i stort behov av vård.

Men för att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter måste den fysiska eller psykiska sjukdomen vara livshotande och den vård som kan ges i Sverige måste leda till förbättring. Att vården kan antas vara bättre i Sverige än i hemlandet är inte ett tillräckligt skäl för att bevilja uppehållstillstånd.

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3237871Lämna ett svar