Asylhearing i Sveriges Riksdag 3 februari 2009

Samtidigt som Sveriges Riksdag har beslutat att förlänga och utöka det svenska deltagandet i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) med anledning av det försämrade säkerhetsläget i landet, så fortsätter Migrationsverket avvisa asylsökande från Afghanistan

Svenska Afghanistankommittén i samarbete med Vänsterpartiet och Folkpartiet Liberalerna bjuder in till en hearing i Sveriges Riksdag onsdagen den 3 februari 2010, kl 13:00-16:00, med syfte att öka kunskap om situationen för afghanska asylsökande i Sverige

Flyktingarbetet:

Asylhearing i riksdagen 3 februari

Sedan sommaren 2007 har SAK agerat för att bilda opinion mot avvisningar av asylsökande  afghaner. En rad officiella uttalanden gjordes från sommaren 2007 till sommaren 2008. Årsmötet 2008 antog ett uttalande ”Stoppa tvångsavvisningarna till Afghanistan” vilket fortfarande ligger till grund för SAKs officiella hållning i asylfrågan.

En motion i asylfrågan skriven av Allan Norlander och med stöd av Göteborgskommittén antogs av det centrala årsmötet i Sundsvall i maj 2009.

I motionen föreslås att SAK ska anordna en riksomfattande aktion mot den förda politiken, t ex i form av en nationell hearing.

Styrelsens mening, vilken årsmötet ställde sig bakom, var att en central satsning i form av en nationellt anordnad hearing i frågan, tillsammans med info-material och tips till lokalavdelningarna för fortsatta aktioner, kan vara värdefullt. Inriktningen bör vara att sprida kunskap om situationen för återvändande och om hur säkerhetsläget faktiskt ser ut för de som återsänds.

Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att anordna en riksomfattande kampanj och en nationell hearing för att bilda opinion mot avvisning av afghaner.

På sitt möte den 10 oktober rapporterade SAKs ordf från diskussionen i Arbetsutskottet den 1 oktober och beslutet att be riksdagens vängrupp att bjuda in till hearing, vilket bifölls av närvarande medlemmar i Riksdagens vängrupp för Afghanistan. Mötet beslutade att hearingen skjuts till perioden december-januari.  

Kansliet har därefter arbetat vidare med frågan.

En hearing kommer att genomföras i riksdagen den 3 februari. En hearing är inte detsamma som ett seminarium. Hearing betyder ”offentlig utfrågning, ofta av sakkunniga och i kontroversiella frågor”. I vårt fall betyder det att en liten panel med några väl insatta personer ställer frågor till makthavare, asylsökande, juridiska ombud, flyktingengagerade osv.

Kansliet har också ställt frågan till lokalkommittéerna i Göteborg, Malmö/Lund och Sundsvall/Skellefteå om dessa vill ordna seminarier eller lokala hearings vid samma tid och med stöd från SAK centralt.

Ett preliminärt utkast till program för hearingen i riksdagen ligger klart. Inbjudningar har skickats ut, åtskilliga svar med bekräftelser har kommit in. I några fall har den inbjudne haft förhinder och föreslagit ersättare. Det preliminära upplägget ser ut som följer:

Preliminärt Program

13:00              Välkomstord,

Hans Linde (v)

13:10              Afghanistan, en lägesrapport

Torbjörn Pettersson, Generalsekreterare Svenska Afghanistankommittén

13:50              Är det rimligt att avvisa asylsökanden till Afghanistan?

Hearing/Utfrågning ledd av Lotta Hedström, Anita Dorazio (FARR), Hans Linde (v), Nina Larsson (fp) Irina Tkatsenko / Peder Gadd, advokat/juridiskt ombud

Kallade för utfrågning

Tobias Billström, Migrationsminister

Mikael Ribbenvik, rättschef Migrationsverket

Stefan Rolander, verksjurist Migrationsverket

Fawzia Nasimi, asylsökande

Wahid Rahimi, asylsökande

Madeleine Seidlitz, Amnesty

Rebecca Svad, UNHCR

Thabo ’Muso, offentligt asylbiträde

15:10              Avslutningssamtal, samtliga

15:50              Avslut

Nina Larsson (fp)

_____________________________________

 

Harald Holst
Föreningsansvarig
Svenska Afghanistankommittén
Trekantsvägen 1, 117 43  Stockholm
Tel:               08-545 818 49         08-545 818 49 Mobil:               070-670 35 45         070-670 35 45
E-post: harald.holst@sak.se
www.sak.seLämna ett svar