Alliansen splittrad om försörjningskrav

Om regeringen vill få igenom sitt förslag på försörjningskrav på invandrare, måste de kanske följa Folkpartiets och Kristdemokraternas linje att undanta barnfamiljer från kravet

Regeringen vill införa ett försörjningskrav för invandrare, som innebär att personer måste ordna jobb och bostad innan familjen får komma efter. Folkpartiet och Kristdemokraterna kan inte acceptera ett förslag som innebär att barn skiljs från sina föräldrar och vill därför att barnfamiljer ska undantas.

Frågan är känslig, och om förslaget ska gå igenom i riksdagen måste Moderaterna ge efter. Fredrik Reinfeldt säger att det pågår förhandlingar.

– Den här frågan för vi nu diskussioner om i alliansen och vi är inte färdiga ännu. Jag vill inte förekomma de diskussionerna, säger Fredrik Reinfeldt.

Oenigheten i allianspartierna handlar om hur barnfamiljerna ska behandlas om ett försörjningsstöd införs. I våras kritiserade en rad remissinstanser utredningsförslaget som innebär att barn och föräldrar kan hållas skilda åt i upp till fyra år.

Både Kristdemokraterna i riksdagen och nu även Folkpartiet kan inte acceptera en sådan lösning.

– Vi har en hel del som tyder på att det ur integrations synpunkt också kan vara sämre om man har barnen kvar i hemlandet och kommer till ett annat land, i det här fallet Sverige. Att familjen håller ihop är en viktig del även i integrationsfrågor, säger Folkpartiets partisekreterare Erik Ullenhag.

Moderaterna däremot vill att försörjningskrav skall omfatta barnfamiljer.

– Vi ska komma ihåg att skälet till att vi diskuterar ett försörjningskrav är ju ett erkännande om att asyl- och integrationspolitiken över tid inte har fungerat i Sverige. Det är alldeles för långa prövningsprocesser. Det är alldeles för få som får arbete.

– Det leder till ett utanförskap, till en svårighet att komma in i det svenska samhället. Vi vill markera även här som på alla andra områden en tydlig arbetslinje och det har givit upphov till den här diskussionen. Exakt hur man avgränsar och utformar detta är vi alltså inte färdiga med, säger statsminister Fredrik Reinfeldt.

Många remissinstanser var kritiska till att just omfatta barnfamiljer. Hur ser du på den kritiken?

– Det är skälet till att jag tror att en del allianspartier också för fram det. Vi ska väga av alla synpunkter när vi tittar på detta.

Ska regeringens förslag om ett försörjningskrav gå igenom riksdagen måste Moderaterna ändra sig när det gäller barnfamiljerna för att få med sig Folkpartiet och Kristdemokraterna. Trots att partierna har olika åsikter är migrationsminister, moderaten Tobias Billström, övertygad om att regeringspartierna kommer att lösa frågan.

– Vi har hittills aldrig misslyckats när det gäller att komma överens i de här frågorna så jag ser ingen anledning att vi inte skulle göra det i det här sammanhanget, säger migrationsminister Tobias Billström.

Karin Runblom
karin.runblom@sr.se

http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=3139227Lämna ett svar