Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

Skriftlig fråga 2008/09:630den 17 februariFråga 2008/09:630 Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarnav Dan Kihlström (kd)till statsrådet Tobias Billström (m)Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Massmedierna har den senaste tiden uppmärksammat att åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn inte görs på ett rättssäkert sätt. Den prövning som görs är en okulär bedömning. En enskild handläggare på Migrationsverket träffar den asylsökande och tittar på personen. Detta vägs samman med uppgifter från till exempel skola och andra personer runt den asylsökande. På grundval av detta fastställs den asylsökandes ålder. Åldersbedömningen kan inte överklagas. I ett fåtal fall används röntgen av handlov och tänder för åldersbedömning. Men det ger enligt Socialstyrelsen inte något säkert resultat. Ålderspannet är stort och felmarginalen hög och det är omöjligt att avgöra om en person är 16 eller 18 år.15 procent av alla ensamkommande flyktingbarn, 227 barn, som anlände till Sverige under 2008 har fått sin ålder uppskriven jämför med vad de själva uppgivit. För dem som bedöms vara 18 år eller äldre blir konsekvenserna stora. De tvingas flytta från familjehemmet till en flyktingförläggning, de tas ifrån sina gode män och framför allt så riskerar de att skickas tillbaka till sina hemländer, oberoende av om de har anhöriga eller vänner som kan ta emot dem. Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet: Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn sker på ett så rättssäkert sätt som möjligt och att besluten är möjliga att överklaga till högre instans?
Inkom: 2009-02-17
 Sveriges riksdag
100 12 Stockholm
Telefon: 08-786 40 00 (växel)

Frågor om riksdagen
Telefon: 020-349 000
E-post: riksdagsinformation@riksdagen.se

 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11630

 

 Lämna ett svar