Aktion mot deportation

Aktion mot deportation

Ingen Människa Är Illegal Stockholm bjuder in till samarbete!

2009 kommer enligt regeringen att bli ”återtagandeåret”, då tusentals människor ska tvångsavvisas från Sverige. Regeringen kräver ett högre tempo i avvisningarna av tiotusentals tidigare asylsökande. Polisen tänker satsa på specialutbildade poliser och specialchartrade plan.

 ”2009 blir ett tungt år för många människor”, säger Migrationsverkets chef Dan Eliasson. ”Jag tror det här kommer att dominera vår verksamhet, och jag tror det kommer att dominera mediernas rapportering, för många av fallen är naturligtvis hjärtslitande.”

Aktion mot deportation är ett initiativ taget av Ingen människa är illegal Stockholm och Asylgruppen i Malmö. Målet är en nationell, aktionsinriktad kampanj mot deportationer och förvar, där vi riktar ljuset mot den rasistiska och våldsamma politik som förs mot människor som kallas ”illegala” eller ”icke trovärdiga”.

Helgen den 24-25 januari 2009 träffades vi och flera andra grupper i Malmö för att diskutera, planera, och brainstorma fram idéer om aktioner till kampanjen samt hur vi kan samarbeta.

Under helgen har vi bland annat utformat kampanjens plattform och satt datum samt teman för fyra stora aktioner/demonstrationer som ska äga rum på flera olika platser i landet.  

·         28/3       Vad skickas människor tillbaka till?

·         15-17/7  Vilka bär ansvaret?  (i samband med EU-toppmötet)

·         17/10     Varför förvar?

·         15/1       Vad är alternativet? (år 2010)

 

Vi i Ingen Människa Är Illegal Stockholm har börjat planera inför det första datumet då en demonstration kommer att äga rum.  Var med och delta, håll tal, uppträd och mobilisera mycket folk till detta tillfälle.

Kontakta oss på:  amd_kampanjen@hushmail.com

 

Gå in på vår hemsida, www.aktionmotdeportation.se där ni kan skriva på plattformen och få mer information om hur ni kan på olika sätt delta i kampanjen.

/Nätverket Ingen människa är illegal Stockholm

 Lämna ett svar