Afghansk asylsökande tände eld på sig själv

Ehsan Qurbani, asylsökande från Afghanistan tände eld på sig själv på Migrationsverkets toalett i Alvesta efter att han fått avslag på sin asylansökan och riskerade utvisning .

Elden släcktes av kontorets anställda och andra besökare på kontoret när Ehsan kom ut från toaletten. Han fördes med ambulans till Linköpings sjukhus. Han fick livshotande brännskador och har genomgått omfattande operationer.

Migrationsverket har avslagit asylansökningar från flera hundra afghanska flyktingar de senaste tre åren och utvisningshandlingar har skickats till polisen. Sedan dess har hundratals afghanska flyktingar gömt sig och vistas olagligt under oacceptabla förhållanden. Varje dag arresteras somliga av dessa och hotas av avvisning till Afghanistan. Ehsan Qurbanis självmordsförsök var ett resultat av den hårda asylpolitiken och att de svenska myndigheterna och migrationsverket inte sätter värde på asylsökandes liv och hälsa. Som ett resultat av denna omänskligt hårda politik, begick förra året två asylsökanden från Irak, varav en med Kurdisk bakgrund, självmord.Förra veckan rapporterade Italienska polisen att de har hittat mer än 100 flyktingar som bodde vid Roms järnvägsstation i kloakerna. Hälften av dessa var afghanska barn och enligt polisen mellan 10 och 15 år gamla. Dessa flyktingar har tagit sig in i Italien genom Grekland och Turkiet. Fredagen den 3:e april i staden Quetta i Pakistan hittades 50 lik av afghanska flyktingar i en container. De dog av syrebrist medan 40 andra medvetslösa personer fördes till sjukhuset. Containern var lastad med 150 flyktingar vilka skulle ha smugglats till Iran. De räddade flyktingarna mår inte bra heller.Europeiska länder, bland dem Sverige, har stegvist tagit avstånd från att sätta värde på och visa respekt för flyktingarnas grundläggande mänskliga rättighet och detta har orsakat allt mer oacceptabla och omänskliga livsförhållanden. Detta händer trots varningar som kommer allt tätare från FN att afghanerna har drabbats av brist på näring, bra vård och vård resurser. Samtidigt rapporterar alla människorättsorganisationer om krig, osäkra sociala förhållanden och väldigt hög arbetslöshet med obefintliga ekonomiska resurser.Situationen i Afghanistan och med de afghanska flyktingarna, bör väcka folkets samvete för att reagera mot de omänskliga förhållandena och behandlingarna. De gömda afghanska barnens livsförhållanden nära centralen i Rom i smutsiga och stinkande kloaker bör förena våra hjärtan med deras oskyldiga och sårade hjärtan. Deras framtid måste sättas över alla nationella och religiösa värderingar, gränser och territoriala tillhörigheter. Medvetenhet och vakenhet från människor som kan bidra med förändringar bör försvara dessa barn. Att försvara barns rättigheter oavsett om det handlar om flyktingbarn eller annat är detta allas mänskliga ansvar.  Alla avvikelser från barns rättigheter, särskilt när det handlar om barn som kallas för flyktingar, föräldralösa, olagliga immigranter osv. bör fördömas hårt. Ifrs och Afghanska föreningar är väldigt bedrövade över självbränningen av Ehsan Qurbani i Sverige och även över de omänskliga förhållanden som afghanska barn lever under i Italien och över dödsfallen av de drygt 50 afghanska flyktingarna i Pakistan. IFRS och Afghanska föreningar vill framföra sin beklagelse till de avlidnas familjer. IFRS och Afghanska föreningar delar deras sorg och förlust. Förbundet påkallar uppmärksamhet från alla mänskorättsorganisationer och övriga organisationer som jobbar för barnens rättigheter att ytterligare försvara de afghanska flyktingarnas rättigheter. Tillsammans med några afghanska föreningar och andra organisationer som kämpar för en human och solidariskt flyktingpolitik i Sverige har förbundet anordnat demonstrationer i Stockholm, Göteborg och Malmö enligt följande: Göteborg: torsdag 16 april i Brunsparken Kl.17.00 Majid Hamidian: 0739096603 – Fuad Roshan: 0708271453Malmö: fredag 17 april kl: 16:00 på Gustav Adolf Torget Faride Arman: 0703638088Stockholm: onsdag 22 april kl.17.oo på Sergel TorgetM.Masoum: 0735393386,  Rahim Yazdanparast: 0707175542Vi kommer att protestera mot den nuvarande asylpolitiken i Sverige och Europeiska Unionen, och med anledningen av avvikelser från flyktingarnas rättigheter. Förbundet bjuder alla flyktingar och andra som har synpunkter på de omänskliga utvecklingarna av asylpolitiken att delta i ovannämnda protestaktioner. Afghanska föreningarIranska Flyktingarnas Riksförbund I Sverige (I.F.R.S)2009-04-11 Lämna ett svar